2 A

De A-stroom wordt enkel georganiseerd in Don Bosco Groenveld plus!

Don Bosco Groenveld Plus – toelatingsvoorwaarden

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

 

Lesurentabel

Overzicht voor 2A
Aardrijkskunde 1 u
Frans 4 u
Geschiedenis 2 u
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Muzikale opvoeding 1u
Natuurwetenschappen 1 u
Nederlands 4 u
Techniek 2 u
Wiskunde 5 u
Sociale vaardigheden en leren leren 1 u
Engels 2 u
Sociaal-economische initiatie 2 u
Wetenschappelijk werk 3 u
Totaal 32 u

Pluspunten

Pluswerking geïntegreerd in de schoolwerking

Kleine klasgroep in de eerste graad

Verschillende soorten klassamenstellingen

Eén of 2 leerkrachten voor de klas

Rustplekken op de school

Autismevriendelijk onderwijs via aanpassen en aanleren

Ondersteunersteam biedt extra ondersteuning

Opvolging op individueel niveau en groepsniveau

Uitstippelen strategieën om doelstellingen te behalen

Avondstudie

Nauwe samenwerking met ouders en externe partners