Doelstellingen

doelstelling
Doelstelling
Wij willen jongeren vormen tot deskundige beroepskrachten in de verzorgingssector (studierichting verzorging), de dienstensector (studierichting organisatiehulp) en de creatieve sector (studierichting publiciteitsgrafiek).

Daarbij is het zoeken naar een geschikt opleidingstraject een must, waarbij heroriëntering soms noodzakelijk is.

Daarnaast willen wij jongeren begeleiden, in de geest van Don Bosco, in hun groei naar volwassenheid zodat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf, op de werkvloer en in de samenleving.

Een degelijke, kwaliteitsvolle opleiding bieden aan jongeren in een aangepaste infrastructuur.
Leerkrachten zijn deskundig geschoold en sterk verbonden met de werksituatie: stagebegeleiders en leerkrachten weten wat er gebeurt op de stageplaatsen en welke de tendensen zijn binnen de sector.

  • We voorzien lesdoorbrekende activiteiten in de vorm van projecten en alternatieve stages, waarbij er een sterke samenwerking is tussen de algemene en de beroepsgerichte vakken.
  • Een hoge mate van professionalisering door bijscholing, lectuur, vakoverleg, implementatie van vernieuwingen, …
  • Aangepaste accommodatie en ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van de jongeren.
  • Het personeel staat open voor nieuwe initiatieven en is up to date met ontwikkelingen in het onderwijs en in het werkveld.
  • We bieden onderwijs aan in een school gelegen aan de rand van de stad, in een ruime en groene omgeving, en gemakkelijk bereikbaar.
  • Leerlingen kunnen zich specialiseren in de zevende jaren.
  • We doen beroep op de knowhow van externen en ervaringsdeskundigen.
  • We hebben aandacht voor de attitudevorming bij jongeren.
  • We bouwen een zorgbrede school uit