Eerste leerjaar B

100_0367

 

 

 

 

 

Algemene info

Je zit in een kleine klasgroep van maximum 12 leerlingen. Je krijgt les van verschillende vakleerkrachten. Van één leerkracht krijg je de meeste uren les, dit is je titularis.
Je titularis kent je goed, zal je goed begeleiden, opvolgen en bijsturen.
Tijdens de onthaaldagen zal je uitgebreid kennis maken met de school, de leerkrachten, de klasgenoten, de vakken en de schoolomgeving, zodat je je snel thuis voelt op je nieuwe school.

In de 1B-klas is er veel aandacht voor leren leren en wordt er heel wat gedifferentieerd: je zal extra inoefenen wat moeilijk is of uitbreidingsoefeningen maken als je de leerstof al snel begreep.

Je leert een goede dosis zelfvertrouwen opbouwen.

Toelatingsvoorwaarden

Eerste leerjaar B

  • nadat je als regelmatige leerling het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs gevolgd hebt
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt
  • als je het getuigschrift van basisonderwijs behaald hebt mits het akkoord van de betrokken personen die vooraf het advies van het CLB hebben gekregen
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon lager of secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en het akkoord van de betrokken personen, die het advies van het CLB hebben ontvangen, hebt gekregen

Lesurentabel

Lesurentabel van het eerste jaar B  
Godsdienst 2 u
PAV 10 u
Wiskunde 2 u
Frans 2 u
Natuurwetenschappen 2 u
Muzikale opvoeding 1 u
Plastische opvoeding  3 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Techniek 7 u
Sociale activiteiten 1 u
Totaal aantal uren 32 u

Uitleg bij de vakken

Natuurwetenschappen

Je bestudeert de levende en niet-levende natuur. Dit doe je door waar te nemen met je zintuigen, te meten met instrumenten, te onderzoeken via kleine testjes en te werken met grafieken.

Project algemene vakken (PAV)

In het vak PAV worden basisvaardigheden voor Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis levensecht en thematisch ingeoefend.

Je volgt binnen deze lessen de actualiteit. Daarnaast komen ook milieu en verkeersopvoeding aan bod.

Wiskunde

De rekenvaardigheid die bij PAV hebt gebruikt, ga je in wiskunde extra oefeningen of verder verdiepen.

Techniek

Bij techniek werk je heel praktisch, want je leert al doende denken. In kleine techniekprojecten ga je ontwerpen, maken en evalueren. Je verkent eenvoudig computergebruik, elektriciteit, schilderen en decoratie, hout, textiel, tuinbouw, verzorging en voeding.

Sociale activiteiten

Samen met je titularis ontdek je hoe je het best kan studeren. Je krijgt er dan kans om het verloop van de schoolweek te bespreken. Je werkt rond een aantal thema’s of acties zoals de Smoke Free wedstrijd.

Toekomst?

Als je geslaagd bent, kan je overgaan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. Als je instroomde zonder getuigschrift basisonderwijs, haal je dit nu.
Sommige leerlingen kunnen op advies van de klassenraad starten in het eerste jaar van de A-klas.