Inschrijven

Algemeen

OV 4 type 9

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou?

Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste leerjaar B tot en met de specialisatiejaren een groot deel van de richtingen aan van de reguliere school. Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten vermeld bij de reguliere school, gelden ook voor de pluswerking.

Don Bosco Groenveld plus biedt ook een eerste graad A-stroom aan.

INSCHRIJVINGEN:

Voor het buitengewoon onderwijs is er een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

1B en 1A

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020 voor 1B of 1A gebeuren via een digitaal aanmeldingssysteem. (let wel: specifiek voor OV4 type 9)

 

Data zijn reeds bekend. Verdere info volgt weldra.

Voorrang broers en zussen van huidige leerlingen 11/03/2019 – 22/03/2019
Campusvoorrang (deze is niet van toepassing van DBG plus    ) 25/03/2019 – 05/04/2019
Aanmelden via website + doorgeven van schoolkeuze 24/04/2019 – 8/05/2019
Toewijzing van leerlingen aan scholen (met gerechtsdeurwaarder) 16/05/2019
Communicatie rond toewijzing 17/05/2019
Inschrijving toegewezen leerlingen 22/05/2019 – 14/06/2019
Vrije inschrijvingen 15/06/2019

 

2de jaar – 7 de jaar

Voor inschrijvingen in hogere jaren dient één ouder of verantwoordelijke de leerling op onderstaande data op school aan te melden.

Voorrang broers en zussen van huidige leerlingen 11/03/2019 – 24/03/2019
Campusvoorrang (deze is niet van toepassing van DBG plus) 25/03/2019 – 05/04/2019
Vrije inschrijvingen 24/04/2019

 

De inschrijvingen starten op 24/04 om 8.00u op het adres van de school. Gelieve de identiteitskaart van de leerling mee te brengen om vlotter te kunnen inschrijven.

 Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2019 – 2020:

1A, 6

1B, 6

 

Voor de hogere jaren is voorlopig het aantal vrije plaatsen nog niet bekend. Nieuwe kandidaat leerlingen schrijven zich best in op  woensdag 24/04/2019 en plaatsen zich op dat moment op de eventuele wachtlijst. Van zodra er duidelijkheid is over de keuzes van huidige leerlingen en hun schooltraject kunnen nieuwe inschrijvers de eventueel vrijgekomen plaatsen invullen.

INFO EN CONTACT

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus helene.melle@dbg.ksleuven.be 016 23 16 35

Organogram Plus

Visietekst 2016

Toelating type 9 OV4 toelichting ouders

Link naar het Vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding CLB

Link naar ‘De Onderwijskiezer’

Voor het eerste jaar = 1B

Aanmelden en inschrijven in het eerste jaar B voor het schooljaar 2018 – 2019

Iedereen gelijke kansen om in te schrijven …

In de scholengemeenschap KS-Leuven geldt een specifieke regeling.

Alle informatie om je kind in een eerste jaar secundair onderwijs in te schrijven kan je nalezen via onderstaande link.

http://www.ksleuven.be/inschrijvingen/1ste-jaar/

De voorwaarden om je kind met voorrang in te schrijven in de school kan je nalezen in onderstaand document

modelbrief ouders kinderen met voorrang

Vanaf het tweede jaar

Rechtstreeks inschrijven

Voor de leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar kan men rechtstreeks contact opnemen met de school. We maken graag een afspraak voor het verstrekken van de nodige informatie en eventueel over te gaan tot een inschrijving. De identiteitskaart is noodzakelijk om de inschrijving foutloos te laten verlopen.

Tijdens het schooljaar

De inschrijvingen gebeuren op afspraak. Voor een afspraak neem je tijdens de schooluren contact op met de school op 016 23 16 35

 Tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kan je zonder afspraak naar de inschrijvingsmomenten komen:

op weekdagen van 2 juli tot en met 6 juli van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u.

op weekdagen van 23 tot en met 30 augustus van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

op zaterdag 7 juli,  25 augustus van 9.30u tot 12.30u

Tijdens de openschooldag

Op zaterdag 4 mei 2019 organiseert de school een unieke openschooldag. Van 14.00u tot 18.00u kan men de school bezoeken, worden er werkwinkels georganiseerd en zijn alle personeelsleden aanwezig om de studierichtingen voor te stellen en alle vragen  te beantwoorden. Wie dit wenst kan tijdens die dag ook effectief inschrijven.

Tijdens de infodag

Inschrijven kan tijdens de infodag op zaterdag 29 juni 2019 van 9.30u tot 18.00u

 

Openschooldag

 Op zaterdag 21 april 2018 organiseert de school een Openschooldag van 14.00u tot 18.00u.

Je kan dan in de school terecht voor een bezoek aan de infostands,  een rondleiding in de lokalen, gesprekken met leerlingen en leerkrachten en eventueel een inschrijving.