Inschrijven

 

 

Algemeen

Vanaf maandag 21 augustus tot donderdag 31 augustus zal de school opnieuw dagelijks open zijn voor inschrijvingen en inlichtingen.

Dit elke werkdag van 09.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u. Op zaterdag van 09.30u tot 12.30u.

Gelieve voor de inschrijving de identiteitskaart van de jongere mee te brengen.

Klik hier voor het maken van een afspraak

 klik hier voor het studieaanbod

  

OV 4 type 9

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou? Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste tot en met de specialisatiejaren dezelfde richtingen aan als in de reguliere school. Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten vermeld op voorgaande papieren, gelden ook voor de plus-werking.

INSCHRIJVINGEN:

Voor het buitengewoon onderwijs is er een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

De infobrochure van KS Leuven

Overzicht inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs:

  • Van maandag 6 maart t.e.m. vrijdag 17 maart 2017 krijgen broers en zussen en kinderen van personeel voorrang.
  • Van dinsdag 18 april t.e.m. woensdag 3 mei 2017 krijgen de kinderen van de basisschool gelegen op dezelfde campus voorrang (campusvoorrang).
  • Vanaf donderdag 4 mei 2017 starten de reguliere inschrijvingen.

 Aantal open plaatsen voor schooljaar 2017 – 2018:

1B Volzet
2BVL Volzet
3VV Volzet
4VV Volzet
3PE Volzet
4PE Volzet
5OH Volzet
6OH Volzet
7OA Volzet
5PG Volzet
6PG Volzet
7PI Volzet
1A 3 plaatsen

Het aantal vrije plaatsen kan op het einde van het schooljaar nog stijgen naar mate eigen leerlingen verschuiven (van richting of school veranderen, hun jaar moeten dubbelen, …). Het is dus in ieder geval belangrijk om uw zoon/dochter op 4 mei 2017 te komen inschrijven (of op de wachtlijst te zetten). Indien er zich geen verschuivingen voordoen, bekijken we of we de capaciteit alsnog kunnen verhogen om de wachtlijst weg te werken.

Op donderdag 4 mei 2017 starten om 8.30u de inschrijvingen op het adres van de school. Gelieve de identiteitskaart mee te brengen. Er wordt met de ID van de kandidaat-leerling ingeschreven.

INFO EN CONTACT

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus helene.melle@dbg.ksleuven.be 016 23 16 35

Organogram Plus

Visietekst 2016

Toelating type 9 OV4 toelichting ouders

Link naar het Vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding CLB

Link naar ‘De Onderwijskiezer’

Voor het eerste jaar = 1B

Aanmelden en inschrijven in het eerste jaar B

Iedereen gelijke kansen om in te schrijven …

In de scholengemeenschap KS-Leuven geldt een specifieke regeling.

Als je je kind wil inschrijven in het eerste jaar, ga dan naar de website aanmelden.ksleuven.be.

Met onderstaande links bekom je alle informatie

Hoe praktisch aan de slag gaan om een leerling in te schrijven voor het eerste jaar

Inschrijven in KSLeuven

 

Vanaf 6 juni 2017

Vrije inschrijvingsperiode. Als je kind nog niet is ingeschreven, kan je vanaf 6 juni 2017 inschrijven in een school waar nog plaats is. Neem dan contact op met de school van je keuze. De inschrijving zal er gebeuren via de identiteitskaart van de kandidaat-leerling. Gelieve deze dan ook mee te brengen.


Vanaf het tweede jaar

Rechtstreeks inschrijven

Voor de leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar kan men rechtstreeks contact opnemen met de school. We maken graag een afspraak voor het verstrekken van de nodige informatie en eventueel over te gaan tot een inschrijving. De identiteitskaart is noodzakelijk om de inschrijving foutloos te laten verlopen.

Tijdens het schooljaar

De inschrijvingen gebeuren op afspraak. Voor een afspraak neem je tijdens de schooluren contact op met de school op 016 23 16 35

Tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kan je zonder afspraak naar de inschrijvingsmomenten komen:

op weekdagen van 3 juli tot en met 7 juli van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u.

op weekdagen van 21 tot en met 30 augustus van 9.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u

op zaterdag 7 juli,  26 augustus van 9.30u tot 12.30u

Tijdens de infodag

Inschrijven kan tijdens de infodag op zaterdag 1 juli van 9.30u tot 18.00u

 

Infodagen

 Op zaterdag 1 juli organiseert de school een infodag van 9.30u tot 18.00u.

Je kan dan in de school terecht voor een bezoek aan de infostand,  een rondleiding in de lokalen en eventueel een inschrijving.