Inschrijven

Algemeen

De aanmeldperiode voor de inschrijvingen schooljaar 2020-2021 in het 1e jaar secundair onderwijs is gestart. Voor kandidaat-leerlingen voor het eerste jaar maakt men gebruik van deze link: https://www.aanmelden.school/

voor leerlingen vanaf het tweede jaar secundair kan men inschrijven vanaf 20 april.

De openschooldag voor alle geïnteresseerden gaat door op zaterdag 9 mei 2020 tussen 14.00u en 18.00u

INFORMATIE

Don Bosco Groenveld plus

Opvoedingsproject

 klik hier voor het studieaanbod

  

OV 4 type 9

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou?

Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste leerjaar B tot en met de specialisatiejaren een groot deel van de richtingen aan van de reguliere school. Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten vermeld bij de reguliere school, gelden ook voor de pluswerking.

Don Bosco Groenveld plus biedt ook een eerste graad A-stroom aan.

INSCHRIJVINGEN:

Voor het buitengewoon onderwijs is er een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Enkele data zijn bekend:

1B en 1A

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021 voor 1B en 1A gebeuren via een digitaal aanmeldingssysteem (let wel: specifiek voor OV4 type 9)

Voorrang broers en zussen van huidige leerlingen 02/03/2020 – 15/03/2020
Campusvoorrang (deze is niet voor DBG plus) 16/03/2020 – 29/03/2020
Aanmelden via website + doorgeven schoolkeuze 30/03/2020 – 24/04/2020
Toewijzing van leerlingen aan scholen 30/04/2020
Inschrijving toegewezen leerlingen nog niet gekend
Vrije inschrijvingen nog niet gekend

vanaf het tweede jaar:

Voor inschrijvingen in de hogere jaren dient één ouder of verantwoordelijke de leerling op onderstaande data op school aan te melden

Voorrang broers en zussen van huidige leerlingen 02/03/2020 – 15/03/2020
Vrije inschrijvingen 04/05/2020

De inschrijvingen in de hogere jaren starten op 04/05/2020 om 08.00u op het adres van de school. . Gelieve de identiteitskaart van de leerling mee te brengen om de inschrijving vlot te laten verlopen.

Aantal vrije plaatsen in de pluswerking voor 2020 – 2021

1A: 6

1B: 6

Indien voldoende vraag wordt een tweede 1B-klas ingericht.

Voor de hogere jaren is voorlopig het aantal plaatsen in de pluswerking nog niet bekend. Nieuwe kandidaat leerlingen schrijven zich best in op maandag 04/05/2020 en plaatsen zich op dat moment op de eventuele wachtlijst. Van zodra er duidelijkheid is over de keuzes van huidige leerlingen en hun schooltraject kunnen nieuwe inschrijvers de eventueel vrijgekomen plaatsen invullen.

INFO EN CONTACT

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus helene.melle@dbg.ksleuven.be 016 23 16 35

Voor het eerste jaar

Enkele data zijn bekend:

1B en 1A

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 – 2021 voor 1B en 1A gebeuren via een digitaal aanmeldingssysteem https://www.aanmelden.school/

Voorrang broers en zussen van huidige leerlingen 02/03/2020 – 15/03/2020
Campusvoorrang (deze is niet voor DBG plus) 16/03/2020 – 29/03/2020
Aanmelden via website + doorgeven schoolkeuze 30/03/2020 – 24/04/2020
Toewijzing van leerlingen aan scholen (procedure KSLeuven) 30/04/2020
Inschrijving toegewezen leerlingen
Vrije inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure KSLeuven

brochure 2019-2020

affiche 2019-2020

Vanaf het tweede jaar

Rechtstreeks inschrijven

Voor de leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar kan men rechtstreeks contact opnemen met de school.We maken graag een afspraak voor het verstrekken van de nodige informatie en om eventueel over te gaan tot een inschrijving. De identiteitskaart is nodig om de inschrijving vlot te laten verlopen.

Tijdens het schooljaar:

De inschrijvingen gebeuren op afspraak. Voor een afspraak neem je tijdens de schooluren contact op met de school op 016 23 16 35

Tijdens de zomervakantie:

  • op werkdagen van 09.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u
  • op zaterdag van 09.30u tot 12.30u

De school is gesloten van woensdag 8 juli 2020 tot en met dinsdag 18 augustus 2020

Openschooldag

Op zaterdag 9 mei 2020 organiseert de school een Openschooldag van 14.00u tot 18.00u.

Je kan dan in de school terecht voor een bezoek aan de infostands,  een rondleiding in de lokalen, gesprekken met leerlingen en leerkrachten. Inschrijven kan voor het tweede tot en met het zevende jaar in de reguliere school, niet voor het eerste jaar (digitale aanmeldingsprocedure)