Krachtlijnengolfbreker

Een thuis

thuis

Een ‘eigen plaats’ voor jongeren waar beroepsonderwijs autonoom georganiseerd wordt en waar de jongeren zich thuis voelen.

 • We onthalen jongeren in de stijl van Don Bosco.
 • We voeren een preventief beleid waardoor een positief zelfbeeld kan groeien.
 • We laten jongeren zichzelf zijn en laten hen groeien in weerbaarheid en verbondenheid.
 • We geven jongeren de kans initiatieven te nemen en voorstellen te doen.
 • We bouwen een zorgbrede school uit met groeikansen voor elke jongere.

Een leerplaats

oefenen

Een ‘leerplaats’ waar vaardigheden geoefend worden, kennis opgedaan en een beroep aangeleerd wordt.

 • We bieden een deskundige voorbereiding en oriëntering naar een toekomstig beroep.
 • We leren een beroep aan in de logistieke, technische, creatieve, voedings- en verzorgingsdiensten doorheen een praktijkgerichte opleiding.
 • We organiseren leerrijke stages die aansluiten bij het werkveld met sterke individuele begeleiding door leerkrachten.
 • We geven leerlingen de kans om hun leerproces in handen te nemen aansluitend bij het leerplan en in overleg met beroepskrachten (school en werkveld).
 • We hebben aandacht voor klasmanagement.

Een ontmoetingsplaats

ontmoeting

Een ‘ontmoetingsplaats’ waar ruimte is voor ontmoeting, waar vriendschap kan groeien en initiatieven kunnen genomen worden.

We geven jongeren kansen om te organiseren en te participeren en tegelijkertijd te leren om verantwoordelijkheid op te nemen.

Een zinplaats

Een ‘zinplaats’ waar ruimte aangeboden wordt om de zin van het leven te ontdekken.
We reiken jongeren gelegenheden aan om te reflecteren.
Samen met de pastorale animatiegroep organiseren we rustpunten in het schoolleven en ontmoetingskansen om samen ongekende paden te verkennen

dauw

Opvoeden in dialoog

dialoog

Vanuit het opvoedingsproject van Don Bosco werken leerkrachten en opvoeders in communicatieve en assisterende opvoedingsstijl

 • We benaderen de jongeren vanuit een integrale mensvisie met een sterk accent op hun praktische intelligentie.
 • We zien de jongeren graag, hebben een positieve ingesteldheid en tonen interesse voor de wereld van de jongeren die we naar waarde schatten.
 • We geloven in de groeikracht van elke jongere en hebben extra aandacht voor gekwetste jongeren.
 • We staan open voor communicatie en overleg, in dialoog met elkaar en met jongeren en hun omgeving (gezin, vriendenkring, …)
 • We zijn identificatiefiguren:
  • die moed opbrengen om zichzelf te zijn;
  • die de durf hebben om jongeren te bevragen met respect voor hun eigenheid en groei;
  • die geduldig zijn, begrip opbrengen en blijvende kracht hebben om te herbeginnen;
  • die grenzen durven aangeven en hierdoor preventief optreden;
  • die relatiebekwaam en sociaal vaardig zijn;
  • die zich de opvoedingsstijl van Don Bosco eigen maken.

Door assistentie en bereikbaarheid van personeel en directie vormen we een netwerk ter ondersteuning van de jongeren.

 • Bij psychosociale problemen en leermoeilijkheden werken we probleemoplossend in zeer nauwe samenwerking met de interne leerlingenbegeleiding, CLB en andere hulpverleners.
 • We voeren een participatief schoolbeleid zowel naar personeel, leerlingen als ouders.