Organogram

 Wie is wie

Functie Mandataris
Inrichtende Macht Don Bosco Onderwijscentrum VZW – voorzitter Didier Finet
Directeur Don Bosco Groenveld Kathleen De Goignies
Directeur Don Bosco Groenveld plus  Helene Melle
Adjunct directeur – TAC Wim Hanssens
Leerlingenbegeleiding 1°; 2°; 3° en 4° jaar Martine Lavers
Leerlingenbegeleiding 5° tot en met 7° jaar Natalie Francq
Leerlingenbegeleiding Mari Nietvelt
ICT-coördinator Dries Gutschoven
GOK-beleid Nele Van Coillie
Zorgbeleid  – Redelijke aanpassingen en leerproblemen Hanne Vanden Bempt
Organisatie en planning Kim Crabbe
Taalbeleid Sarah Jooken
Paramedici Kris Dietvorst – Sonja Nijs – Kaat Imbrechts – Sanne Sondervorst
Kernondersteuners Sam – Eveline – Maren
CLB Marleen Decoster
Stagecoördinatie OH-OA Ria Celen
Stagecoördinatie PG -PI Reinhilde Zimmermann
Stagecoördinatie VZ Lieve Jans
Pastorale animatiegroep Annemie  – Mari – Shari – Fanny – Nancy
Preventieadviseur Greet Coeckelberghs en Wim Hanssens
Personeelsadministratie Helga Cuypers en Karen Grauls
Boekhouding Cindy Loos
Leerlingenadministratie Anne Meeus
Onthaal en administratie Véronique Van Nobelen en Ines Theys
Oudleerlingen Anne Meeus

Organogram 2016 2

Organogram