Visietekst

Onze school heeft bewust gekozen voor een opvoedingsproject:

‘In dialoog met Don Bosco’.

We organiseren onze school dan ook naar de inzichten van Jan Bosco; een priester die in de negentiende eeuw gekozen heeft , vaak verwaarloosde, jongeren nieuwe levenskansen te geven via opvoeding en onderwijs. Jan Bosco groeide op nabij Turijn en bouwde er als priester een eerste oratorio uit voor jongeren. Het oratorio was meer dan een school; het was een ontmoetingsplaats, een speelruimte, een thuis én een school.

Jan Bosco bood jongeren de kans om hun toekomst in eigen handen te nemen en zich te engageren voor anderen.
Wat ooit begon in een dorpje in de buurt van Turijn is nu uitgegroeid tot een wereldbefaamd opvoedingsproject.

Visie op de mens

Als Don Boscoschool hebben we de integrale ontplooiing van jongeren voor ogen. Dit betekent dat we in ons opvoedend omgaan met onze jongeren oog willen hebben voor alle aspecten: het lichamelijke, het verstandelijke, het spirituele, het sociale… Jongeren zijn in hun ontwikkeling op al deze domeinen nooit volledig “af”. We willen daarom elke jongere benaderen als een uniek wezen, een originele persoonlijkheid en elke jongere uitnodigen om te geloven in zichzelf en de ander.

Onze opvoedingsdoelen

Vertrekkend vanuit dit mensbeeld, voeden we op naar vier fundamentele kwaliteiten. We willen jongeren bijstaan in hun groei naar persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid en hen vanuit deze persoonlijke vrijheid uitnodigen tot het opnemen van verantwoordelijkheid. Bovendien staan wij jongeren bij in hun zoektocht naar verbondenheid met medemensen. Tenslotte ontdekken wij samen met jongeren de dieperliggende bestaansreden van het leven, zingeving.

Onze opvoedingsstijl

Don Boscoscholen kiezen uitdrukkelijk voor de dagelijkse dialoog met jongeren. Ze doen dit vanuit een aanwezigheid die leerkrachten en opvoeders vele kansen biedt om gewenst gedrag, normen en waarden voor te leven.

Omwille van die voortdurende dialoog, zijn leerkrachten en opvoeders op een “assisterende” wijze aanwezig tussen de leerlingen; op de speelplaatsen, tijdens de ontspanningsmomenten, tijdens de lessen, tijdens naschoolse activiteiten. Jonge mensen opvoeden realiseren we door in relatie te gaan met jongeren: hoe beter die pedagogische relatie is, hoe beter een leerling zijn toekomst vorm geeft. In onze scholen streven we naar een hartelijke sfeer waar jongeren zich thuis kunnen voelen. Deze hartelijke aangename sfeer brengt echter nooit de fundamentele nood aan rationaliteit, aan redelijkheid in het gedrang. Een hartelijke leefsfeer zonder normen en grenzen is een utopie. Deze grenzen en normen worden voorgeleefd en jongeren worden hierin begeleid om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is een proces van voorleven en uitnodigen.