OV4 type 9

DON BOSCO GROENVELD Plus

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou?

Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste leerjaar B tot en met de specialisatiejaren een groot deel van de richtingen aan van de reguliere school. Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten vermeld op voorgaande papieren, gelden ook voor de plus-werking.

We verwachten op 1/09/2018 ook een 2A klas aan te kunnen bieden.

Plus – toelatingsvoorwaarden

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

Plus – organisatie

De concrete organisatie van de OV4-werking is naast jouw specifieke zorgvraag ook afhankelijk van de inschrijvingen en de spreiding van de leerlingen over de verschillende leerjaren en richtingen. We verwachten op volgende manier te werk te gaan:

In de eerste graad (1B en BVL) volg je les in een kleine klasgroep van gemiddeld 6 leerlingen.

Ook in de 1 A-klas zitten gemiddeld 6 leerlingen. Naast een brede algemene vorming zullen we extra tijd en aandacht besteden aan schoolse en sociale vaardigheden: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe studeer je, hoe maak je best vrienden op de speelplaats, … ? Misschien ben je na het tweede jaar klaar om over te gaan naar een grotere secundaire school om een richting te volgen die je helemaal ligt. We bereiden je hierop zo goed mogelijk voor.

Lesurentabel

Overzicht voor 1A
Aardrijkskunde 2 u
Frans 5 u
Geschiedenis 1 u
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Muzikale opvoeding 1u
Natuurwetenschappen 2 u
Nederlands 6 u
Plastische opvoeding 2 u
Techniek 2 u
Wiskunde 5 u
Sociale vaardigheden 1 u
Leren leren 1 u
Totaal 32 u

In de 2de graad zijn verschillende klassamenstellingen mogelijk. Afhankelijk van het vak, de leerstof en/of van ondersteuningsnoden op groepsniveau of individueel niveau staan er soms ook 2 leerkrachten voor de klas.

In de derde graad (PG, OH) en in de specialisatiejaren (PI, OA) volg je meer les in de reguliere klas en krijg je (tijdelijke) individuele begeleiding. Op indicatie wordt volgende ondersteuning mogelijk gemaakt:

  • Intensievere stagevoorbereiding
  • Intensievere stagebegeleiding
  • Individuele begeleiding in de les (bijvoorbeeld tijdens het inoefenen van bepaalde technieken)
  • Extra socio-emotionele ondersteuning
  • Voorbereiding en begeleiding van uitstappen
  • Hulp en ondersteuning bij het plannen/organiseren van schoolwerk
  • Opstarten traject naar werk

Pluspunten

Pluswerking geïntegreerd in de schoolwerking

Kleine klasgroep in de eerste graad

Verschillende soorten klassamenstellingen

Eén of 2 leerkrachten voor de klas

Rustplekken op de school

Autismevriendelijk onderwijs via aanpassen en aanleren

Ondersteunersteam biedt extra ondersteuning

Opvolging op individueel niveau en groepsniveau

Uitstippelen strategieën om doelstellingen te behalen

Avondstudie

Nauwe samenwerking met ouders en externe partners

 

STUDIE-AANBOD

 Eerste graad  1A
 2A
 Eerste graad  1ste leerjaar B
BVL verzorging – voeding / BVL decoratie
Tweede graad Publiciteit en etalage
Verzorging – Voeding
Derde graad Publiciteitsgrafiek
Organisatiehulp
Specialisatiejaren Publiciteit en Illustratie
Organisatie Assistent

 

Aantal vrije plaatsen schooljaar 2018 – 2019:

1A: 6

2A: 1

1B: 6

2BVL: 1

Voor de hogere jaren zijn er voorlopig geen vrije plaatsen. Nieuwe kandidaat leerlingen schrijven zich best in op maandag 7 mei 2018 en plaatsen zich op dat moment op de eventuele wachtlijst. Van zodra er duidelijkheid is over de keuzes van huidige leerlingen en hun schooltraject kunnen nieuwe inschrijvers de eventueel vrijgekomen plaatsen invullen.

INFO EN CONTACT

 Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus helene.melle@dbg.ksleuven.be 016 23 16 35

Organogram Plus

 

Visietekst 2016

Toelating type 9 OV4 toelichting ouders

Link naar het Vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding CLB

Link naar ‘De Onderwijskiezer’

 

Steun

 

.