OV4 type 9

DON BOSCO GROENVELD Plus

Ben je enthousiast om één van de richtingen te volgen die op onze school worden aangeboden maar heb je nood aan wat extra ondersteuning om dit mogelijk te maken? Misschien is onze plus-werking dan wel iets voor jou?

Don Bosco Groenveld plus biedt van het eerste leerjaar B tot en met de specialisatiejaren een groot deel van de richtingen aan van de reguliere school. Alle toelatingsvoorwaarden, lessentabellen en attesten vermeld op voorgaande papieren, gelden ook voor de plus-werking.

Vanaf 1 september 2017 kan je je ook inschrijven in onze 1A klas.

Plus – toelatingsvoorwaarden

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

Plus – organisatie

De concrete organisatie van de OV4-werking is naast jouw specifieke zorgvraag ook afhankelijk van de inschrijvingen en de spreiding van de leerlingen over de verschillende leerjaren en richtingen. We verwachten op volgende manier te werk te gaan:

In de eerste graad (1B en BVL) volg je les in een kleine klasgroep van gemiddeld 6 leerlingen.

Ook in de 1 A-klas zitten gemiddeld 6 leerlingen. Naast een brede algemene vorming zullen we extra tijd en aandacht besteden aan schoolse en sociale vaardigheden: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe studeer je, hoe maak je best vrienden op de speelplaats, … ? Misschien ben je na het tweede jaar klaar om over te gaan naar een grotere secundaire school om een richting te volgen die je helemaal ligt. We bereiden je hierop zo goed mogelijk voor.

Lesurentabel

Overzicht voor 1A
Aardrijkskunde 2 u
Frans 5 u
Geschiedenis 1 u
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Muzikale opvoeding 1u
Natuurwetenschappen 2 u
Nederlands 6 u
Plastische opvoeding 2 u
Techniek 2 u
Wiskunde 5 u
Sociale vaardigheden 1 u
Leren leren 1 u
Totaal 32 u

In de tweede graad (PE en VV) volg je een deel van het lesurenpakket in een reguliere klas of maak je deel uit van een aparte auti-klas (dat kan ook een graadklas zijn). Het is ook mogelijk dat je (tijdelijk) in of buiten de klas (bijvoorbeeld voor bepaalde praktijklessen) individueel begeleid wordt.

In de derde graad (PG, OH) en in de specialisatiejaren (PI, OA) volg je meer les in de reguliere klas en krijg je (tijdelijke) individuele begeleiding. Op indicatie wordt volgende ondersteuning mogelijk gemaakt:

  • Intensievere stagevoorbereiding
  • Intensievere stagebegeleiding
  • Individuele begeleiding in de les (bijvoorbeeld tijdens het inoefenen van bepaalde technieken)
  • Extra socio-emotionele ondersteuning
  • Voorbereiding en begeleiding van uitstappen
  • Hulp en ondersteuning bij het plannen/organiseren van schoolwerk
  • Opstarten traject naar werk

Pluspunten

Inclusie als regel, buitengewoon indien nodig

Kleine klasgroepen in de 1e graad: veiligheid en structuur bij de overstap naar de ‘grote’ secundaire school

Beperkt aantal leerkrachten in de 1e graad

(Semi-) geïntegreerde werking in de 2e en 3e graad en specialisatiejaren

Autismevriendelijk onderwijs

Paramedisch personeel biedt gespecialiseerde ondersteuning

Individuele handelingsplannen: voor elke leerling wordt een individuele opvoedings-en onderwijsweg uitgestippeld op basis van zijn/haar mogelijkheden en sterktes

Nauwe samenwerking met ouders, CLB en externe diensten

Indien haalbaar is er deeltijdse of volledige instroom vanuit het OV4-project naar het gewoon beroepsonderwijs mogelijk.

STUDIE-AANBOD

 Eerste graad 1ste leerjaar A Moderne Wetenschappen
1ste leerjaar B
BVL verzorging – voeding / BVL decoratie
Tweede graad Publiciteit en etalage
Verzorging – Voeding
Derde graad Publiciteitsgrafiek
Organisatiehulp
Specialisatiejaren Publiciteit en Illustratie
Organisatie Assistent

 Aantal open plaatsen schooljaar 2017 – 2018:

1B 6
2BVL 1
3VV 0
4VV 1
3PE 1
4PE 1
5OH 1
6OH 1
7OA 0
5PG 1
6PG 0
7PI 0
1A 6

Het aantal vrije plaatsen kan op het einde van het schooljaar nog stijgen naar mate eigen leerlingen verschuiven (van richting of school veranderen, hun jaar moeten dubbelen, …). Het is dus in ieder geval belangrijk om uw zoon/dochter op 4 mei 2017 te komen inschrijven (of op de wachtlijst te zetten). Indien er zich geen verschuivingen voordoen, bekijken we of we de capaciteit alsnog kunnen verhogen om de wachtlijst weg te werken.

INFO EN CONTACT

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij:

Helene Melle, directeur DBGplus helene.melle@dbg.ksleuven.be 016 23 16 35

Organogram Plus

 

Visietekst 2016

Toelating type 9 OV4 toelichting ouders

Link naar het Vrij Centrum Voor Leerlingenbegeleiding CLB

Link naar ‘De Onderwijskiezer’

 

Steun

 

.