Secretariaat en preventiedienst

Mevr. Greet Coeckelberghs: directiesecretariaat en preventieadviseur van de school.

  • verslaggever voor de  Cel en klassenraden
  •  preventiebeleid i.s.m. TAC
  • beheer Schoolonline i.s.m. TAC
  • opmaak uurroosters i.s.m. TAC
  • vervangingsbeheer personeel in overleg met directeur
  • opstellen stageroosters i.s.m. coördinator
  • kasboekhouding en betalingen