SPAT

Banner

In samenwerking met de Jeugddienst van Don Bosco ontstond het SPAT = het speelplaats animatieteam!

Leerlingen van de derde graad organiseren op vrijwillige basis middagactiviteiten voor de leerlingen van de eerste graad. Op deze manier leren de oudere leerlingen verantwoordelijkheid dragen en leveren zij een bijdrage aan het vergroten van het welbevinden van de jongere leerlingen.

Dankzij dit activiteitenaanbod kunnen de leerlingen van de eerste graad tijdens hun middagpauze genieten van sportactiviteiten, spel en dans. Een meerwaarde voor alle betrokkenen!