Terug naar school

Eerste schooldag: maandag 2 september 2019

Alle leerlingen komen via het kleine straatje de speelplaats op. (EerstestraatjerechtswanneerjevanTervuursePoortkomt)

•   De leerlingen van het:

– 7de jaar worden verwacht om 8.30 uur

– 5de jaar worden verwacht om 8.45 uur – 6de jaar worden verwacht om 9.00 uur

– 2de jaar worden verwacht om 9.15 uur – 3de jaar worden verwacht om 9.30 uur

– 4de jaar worden verwacht om 9.45 uur

– 1ste jaar worden verwacht om 10.00 uur

•   De leerlingen worden op de speelplaats opgewacht door de klastitularis, de hulptitularis en alle andere leerkrachten. Per jaar gaan zij naar de eetzaal waar ze verwelkomd worden door de directeur. Zij roept de leerlingen af per klas, zodat elke leerling met haar/zijn klastitularis en de hulptitularis naar het juiste klaslokaal gaat. Samen met de titularis en hulptitularis worden alle praktische regelingen afgesproken en het beknopt schoolreglement wordt overlopen.

De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 15.35 uur.

Wat meebrengen de eerste schooldag?

Je brengt je schrijfgerief, cursusbladen, verhuismap en je schoolagenda mee.

Belangrijk voor leerlingen 5 OH + 5VZ + nieuwe leerlingen van 6OH, 6VZ, 7TBZ, 7KZ, 7OA (die nog geen stage gelopen hebben): Documenten van IDEWE niet vergeten! Dit is nodig voor het stagedossier van de leerling.