1 A

De A-stroom wordt enkel georganiseerd in Don Bosco Groenveld plus!

 Lessentabel 1A

 Moderne talen
 Nederlands 4
 Frans 4
 Wetenschappelijke en wiskundige vakken
 Wiskunde
 Natuurwetenschappen
 Techniek
 Aardrijkskunde
 Menswetenschappen
 Geschiedenis 1
 Levensbeschouwing
 Godsdienst 2
 Artistieke vorming
 Beeld 1
 Muziek 1
 Lichamelijke opvoeding 2
 Horizonuren
 Mens en samenleving 1
 Verkennende modules 3
 Differentiatie-uren: remediëring en verdieping
 flexuren talen (Nederlands- Frans – Wiskunde) 3

Uitleg bij enkele vakken

Flex

Binnen de 3 flexuren Nederlands, Frans en wiskunde kan je samen met de begeleidende leerkracht(en) het tempo, de planning en de aanpak van je leerproces bepalen. Je kan extra oefenen om de basis onder de knie te krijgen, een extra instructie vragen of uitdagende opdrachten aangaan.

Horizonuren

Je krijgt 1u het vak Mens en samenleving. In dit vak sta jij en je relatie tot de anderen en de samenleving in de kijker. Verschillende thema’s zoals burgerschap, financiële geletterdheid, sociale en relationele vaardigheden komen aan bod. Daarnaast leer je reflecteren over de ervaringen die je opdoet tijdens de verkennende modules in functie van je verdere studiekeuzeproces.

Verkennende modules

Tijdens het schooljaar doorlopen we 4 verkennende modules: STEM, Taal en cultuur, Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn.

Samen met de leerkracht ontdek je deze domeinen zowel theoretisch als praktisch. Voor en tussen de modules maken we tijd voor leren leren, sociale vorming, schoolse vaardigheden, ontwikkelen van een groeimindset, groepsvorming en spelen we in op de noden van de groep.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een getuigschrift basisonderwijs

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

Pluspunten

In de 1A-klas zitten gemiddeld 6 leerlingen. Naast een brede algemene vorming zullen we extra tijd en aandacht besteden aan schoolse en sociale vaardigheden: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe studeer je, hoe maak je best vrienden op de speelplaats, … ? Misschien ben je na het tweede jaar klaar om over te gaan naar een grotere secundaire school om een richting te volgen die je helemaal ligt. We bereiden je hierop zo goed mogelijk voor.

Pluswerking geïntegreerd in de schoolwerking

Eén of twee leerkrachten voor de klas

Rustplekken op de school

Autismevriendelijk onderwijs via aanpassen en aanleren

Ondersteunersteam biedt extra ondersteuning

Opvolging op individueel niveau en groepsniveau

Uitstippelen strategieën om doelstellingen te behalen

Begeleide avondstudie en examenstudie

Nauwe samenwerking met ouders en externe partners