2 A

De A-stroom wordt enkel georganiseerd in Don Bosco Groenveld plus!

 Lessentabel 2A
Moderne talen
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Aardrijkskunde 1
Menswetenschappen
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing
Godsdienst 2
Artistieke vorming
Beeld 1
Muziek 1
Lichamelijke opvoeding 2
Basisoptie
Economie en organisatie 5
Differentiatie-uren: remediëring en verdieping
Flexuren (Nederlands – Frans) 2

Uitleg bij enkele vakken

 Basisoptie economie en organisatie

In deze lessen ga je de economische realiteit van nader bij bekijken. Via actuele onderzoeksvragen zoek je samen met de anderen naar antwoorden op de vraag: Hoe kan ik een creatieve en duurzame ondernemer worden? We zetten onze leerstof om in de praktijk en starten een mini- onderneming waarbij je ICT vaardigheden uitgedaagd zullen worden! 

 Flex

Binnen de 2 flexuren Nederlands en Frans kan je samen met de begeleidende leerkracht(en) het tempo, de planning en de aanpak van je leerproces bepalen. Je kan extra oefenen om de basis onder de knie te krijgen, een extra instructie vragen of uitdagende opdrachten aangaan.

Toelatingsvoorwaarden

Je werd gediagnosticeerd voor autismespectrumstoornis.

Je bent in het bezit van een attest van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van OV4, type 9.

Je behaalde een A-attest in 1A.

Voorafgaand aan de inschrijving is het belangrijk na te gaan of onze school en onze specifieke manier van werken past bij jouw talenten en noden. Je neemt dus samen met je ouders best op tijd contact op met ons.

Na de administratieve inschrijving leren we je graag beter kennen in een uitgebreid intakegesprek. Op basis van dit gesprek en verslagen van CLB en andere relevante diensten zoeken we uit welke vorm van ondersteuning nodig is.

Pluspunten

In de 2A-klas zitten gemiddeld 6 leerlingen. Naast een brede algemene vorming zullen we extra tijd en aandacht besteden aan schoolse en sociale vaardigheden: hoe organiseer je je schoolwerk, hoe studeer je, hoe maak je best vrienden op de speelplaats, … ? Misschien ben je na het tweede jaar klaar om over te gaan naar een grotere secundaire school om een richting te volgen die je helemaal ligt. We bereiden je hierop zo goed mogelijk voor.

Pluswerking geïntegreerd in de schoolwerking

Eén of twee leerkrachten voor de klas

Rustplekken op de school

Autismevriendelijk onderwijs via aanpassen en aanleren

Ondersteunersteam biedt extra ondersteuning

Opvolging op individueel niveau en groepsniveau

Uitstippelen strategieën om doelstellingen te behalen

Begeleide avondstudie en examenstudie

Nauwe samenwerking met ouders en externe partners