Aanpak hindernissen

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het is voor ouders en leerkrachten niet altijd eenvoudig wanneer we vaststellen dat jongeren grenzen aftasten, experimenteren met regels of hun angsten, twijfels en stress kanaliseren via problematisch gedrag.

Indien we echter een steun en referentiepunt willen zijn voor jonge mensen dan dienen we blijvend zorg te dragen voor een kwaliteitsvolle (opvoedings)relatie.

 In dit onderdeel beschrijven we onze kijk op storend gedrag en maken we het verschil met wat we noemen ‘problematisch gedrag’

Verder in deze rubriek bieden we enkele tips aan om de constructieve opvoedingsrelatie te blijven voeden.