Afronding tweede trimester

10+x+21+cm+paasvakantie

Op vrijdag 28 maart werd het tweede trimester op een feestelijke en zinvolle wijze afgesloten. Dankzij de inzet van de leden van de Pastorale Animatiegroep en vele collega’s en leerlingen werd het trimester op gepaste wijze afgesloten.

Een kleine inkijk in het programma:

  • bezoek aan Poverello
  • bezoek aan ‘huisje van overloed’
  • bezoek aan de centrale gevangenis
  • bezoek aan het mortuarium van het ziekenhuis
  • bezoek aan de eigen tentoonstelling over joodse kinderen
  • lezing over Broederlijk delen
  • lezing over een gesloten asielcentrum

Dit alles in het kader van het thema van de dag: ‘de zeven werken van barmhartigheid’

 Na een middagpauze werden de rapporten besproken met de leerlingen en de leerkrachten. Elkaar bemoedigen en/of samen afspraken maken met het oog op het derde trimester.