2B

Algemene info

In 2B maak je kennis met 2 basisopties.

De eerste basisoptie is “Maatschappij en welzijn”.

Wie lest volgt in het regulier onderwijs, kan voor de tweede basisoptie kiezen uit “Mode” of “Kunst en creatie”.

Wie lest volgt in Don Bosco Groenveld Plus hoeft geen keuze te maken, zij volgen de basisopties “Maatschappij en welzijn” en “Kunst en creatie”.

Je zit in een kleine klasgroep van maximum 12 leerlingen.

Je krijgt les van verschillende vakleerkrachten. Je titularis volgt je goed op en stuurt bij indien nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan 2B volgen:

  • als je als regelmatige leerling het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B hebt beëindigd
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 14 jaar bereikt hebt en een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen
  • indien je een medisch attest van lichamelijke geschiktheid om met voedingswaren of -stoffen in aanraking te komen, bezit.  Deze geschiktheidsverklaring kan alleen door een arts opgesteld worden en blijft voor je ganse schoolloopbaan geldig

Lessentabel

Lessentabel 2B
Project algemene vakken (PAV) 8
Nederlands
Wiskunde
Mavo
Moderne Vreemde Talen
Frans 1
Engels 2
Wetenschappelijke en wiskundige vakken
Natuur en ruimte 1
Techniek 2
Levensbeschouwing
Godsdienst 2
Artistieke vorming
Beeld 1
Muziek 1
Lichamelijke opvoeding 2
Basisopties (keuze maken)
Kunst en creatie – maatschappij en welzijn 5 -5
Maatschappij en Welzijn – Mode 5 – 5
LAB 2
Totaal aantal lesuren 32 u

Uitleg bij de vakken

 

Project Algemene Vakken (PAV)

In het vak PAV worden basisvaardigheden voor Nederlands en wiskunde levensecht en thematisch ingeoefend. Je leert over jezelf en over de samenleving waarin je leeft. Maatschappelijke en sociale vorming, geschiedenis en zelfs economie komen in PAV aan bod. Je volgt binnen deze lessen de actualiteit.

Samen met je leerkracht ontdek je hoe jij best leert en hoe je jouw talenten en interesses kan inzetten.

Natuur en ruimte

Je bestudeert de levende en niet-levende natuur en de aarde in het vak natuur en ruimte. Dit doe je door waar te nemen met je zintuigen, te meten met instrumenten, te onderzoeken via kleine testjes en te werken met grafieken.

 

Maatschappij en welzijn

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in verschillende situaties. De interessegebieden lichaamszorg, lifestyle en voeding komen in deze lessen aan bod.

 

Mode

Binnen de lessen mode gaan we dieper in op één van de interessegebieden van de basisoptie Maatschappij en welzijn. Je leert over mode door de jaren heen. Van een idee, over een ontwerp tot een afgewerkt product. Je zal leren om zelfstandig de naaimachine bedienen.

Je oefent om de basistechnieken in stof onder de knie te krijgen. Hierbij werk je met verschillende soorten stoffen. Je kan creatief zijn met vormen en kleuren.

 

Kunst en creatie

In de lessen kunst en creatie ontdek je verschillende expressievormen zoals beeld, beweging, klank, media en woord. Je kijkt, luistert, voelt en gaat dan zelf aan de slag. Je experimenteert en leeft je creatief uit. Samen ontdekken we de verbinding tussen de verschillende kunstvormen. Samen kunst beleven en creëren staat centraal.

 

LAB – DigiTaal

LAB staat voor laboratorium. In deze lessen staan algemene digitale en taalvaardigheden centraal. In de vorm van proefjes, opdrachten en spelletjes oefenen we deze basisvaardigheden. Je krijgt veel oefentijd en helpt elkaar waar nodig. Fouten maken mag! Wat je in deze lessen leert, kan je in alle andere vakken toepassen.

Toekomst

Als je slaagt in de eerste graad verdien je “het getuigschrift van de eerste graad”.

Na 2B kan je in de school kiezen voor Publiciteit en etalage of voor Verzorging-voeding.