CLB

VCLB Leuven

Onze school werkt voor de leerlingenbegeleiding samen met VCLB Leuven, K. Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven.

 

 Wat en hoe?

Leerlingen en ouders kunnen bij het CLB terecht met vragen over leren en studeren, studiekeuze, welbevinden en gezondheid. CLB-medewerkers geven informatie, advies, een korte begeleiding en verwijzen naar andere hulp als dit nodig is. Het CLB werkt aanvullend op de interne zorg van de school.

Het CLB biedt enkel hulp als er een vraag is van leerling, ouders of school en de leerling ermee instemt. Het CLB werkt in het belang van de leerling, onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis.

https://www.vclbleuven.be/index.php

Wie?
In elke school neemt een CLB-team de begeleiding op. De CLB-anker is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het CLB-anker voor de reguliere werking van de school is Laura Delrue. Zij is op school bereikbaar in het CLB-lokaal elke dinsdag en vrijdag. Ann Vande Kerkhove is het CLB-anker voor de PLUS werking. Zij is op school bereikbaar op woensdagvoormiddag.

Contactgegevens:

Laura.delrue@vclbleuven.be of 0490 64 51 63
Ann.vandekerckhove@vclbleuven.be of 0490 64 51 07

Naast de anker maken ook een arts en paramedisch werker deel uit van het CLB-team. Zij staan in voor de medische onderzoeken (1ste en 3de jaar), vaccinaties en vragen over gezondheid. Hilde Lagae is de CLB-arts voor onze school en Laura Hobin is de paramedisch werker.

Hulp buiten school en CLB

Ook buiten school en CLB kunnen jongeren hulp vinden via gesprek, chat of telefoon.

 CLB in Leuven

Hulp voor jongeren via telefoon of WEB:     Hulp voor jongeren
Hulp voor jongeren buiten school of CLB:   Hulp voor jongeren buiten school