Directeur

Mevr. Kathleen de Goignies: directeur van de school
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school.
Verantwoordelijk voor het vertalen van het pedagogisch project van de school in specifieke concrete doelen; op basis hiervan plannen, organiseren, coördineren en bijsturen van de schoolactiviteiten