Doelstellingen

doelstelling

Wij willen jongeren vormen tot deskundige beroepskrachten in de verzorgingssector (studierichting verzorging), de dienstensector (studierichting organisatiehulp) en de creatieve sector (studierichting publiciteit en illustratie). Daarbij is het zoeken naar een geschikt opleidingstraject een must, waarbij heroriëntering soms noodzakelijk kan zijn.
Daarnaast willen wij jongeren begeleiden, in de geest van Don Bosco, in hun groei naar volwassenheid zodat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf, op de werkvloer en in de samenleving.

Hoe we dit concreet vorm geven kan je lezen in de uitgewerkte krachtlijnen

https://www.dbgroenveld.be/krachtlijnen/