Don Bosco Groenveld plus!

Don Bosco Groenveld start vanaf september 2015 met een nieuwe school: Don Bosco Groenveld plus

Dit is een school met een specifiek aanbod voor normaal begaafde leerlingen met een autismespectrumstoornis. Het gaat om een aanbod binnen Type 9 van het buitengewoon onderwijs.

Deze school zal opgericht worden op de campus van Don Bosco Groenveld.

Don Bosco Groenveld blijft daarnaast steeds borg staan voor hun kwaliteitsvol beroepsonderwijs in het studiegebied ‘Personenzorg’ en het studiegebied ‘Decoratieve technieken’.

http://www.dbgroenveld.be/studierichtingen/

De leerlingen die opleidingsvorm 4 volgen kunnen dezelfde leerplannen volgen en dezelfde studiebewijzen behalen als de leerlingen in het gewoon secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen in de opleidingsvorm 4 wel rekenen op extra ondersteuning.

Voor de specifieke toelatingsvoorwaarden verwijzen we naar de richtlijnen op de site van de school.

http://www.dbgroenveld.be/ov4-type-9/

affiche_dfef_dbplus