Doorlichting

Eind november 2011 kreeg onze school een week lang het bezoek van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. We ontvingen een gunstig advies

Eind december 2016 werd ook de school voor buitengewoon onderwijs, Don Bosco Groenveld plus, doorgelicht. Ook hier ontvingen we een gunstig advies

In 2019 werd de school opnieuw doorgelicht. Ook dit verslag kan men hier nalezen

Tijdens dergelijke doorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de school de erkenningsvoorwaarden respecteert, haar eigen kwaliteit systematisch bewaakt en of de school op zelfstandige wijze de tekorten kan remidiëren.

Graag bieden we je via deze weg de kans om het verslag van de onderwijsinspectie in te kijken.
De school is de onderwijsinspectie dankbaar voor de leerrijke en constructieve samenwerking.

doorlichting_2011 mindmap

doorlichting_school_01

doorlichting_veiligheid_01

2016-2017 Verslag Doorlichting (buso- 131276) 2019