Duidelijke regels

sche

Jongeren hebben duidelijke grenzen nodig.

Iedereen moet rekening houden met de ander. Regels en afspraken zijn er om het (school)leven zo te organiseren dat iedereen tot zijn recht komt, zich veilig voelt en het naar zijn zin heeft.

Grenzen worden, in tegenstelling tot wat we soms denken, door jongeren niet als een beperking ervaren. Duidelijke afspraken en regels geven jonge mensen eerder een gevoel van veiligheid en zekerheid.

In onze school zijn de schoolafspraken gegroeid vanuit overleg met het corps en deze worden regelmatig (jaarlijks) bijgestuurd. De schoolafspraken zijn bijgevolg het resultaat van wat leeft binnen de samenleving (bijvoorbeeld het rookverbod) en de verwachtingen vanuit jongeren en de leden van het corps. De afspraken worden bij de aanvang van een schooljaar besproken met alle leerlingen. Deze jaarlijkse bespreking zorgt voor duidelijkheid.

Onderhandel niet over de regels. Vele conflicten komen voort uit het onnodig in vraag stellen van regels en afspraken (niet eten in de bus, geen MP3 tijdens een voordracht, niet rondlopen in de klas..). Maak van de gemaakte afspraken geen eigen flexibele versie. Zo breng je jezelf, de jongeren en eventueel collega’s onnodig in de problemen. We kunnen elkaars steun best gebruiken. In onze school streven we naar een sterke solidariteit tussen de collega’s.

Hanteer regels en afspraken bijgevolg op een consequente wijze.
Bij onconsequent optreden leer je jongeren dat ongewenst gedrag in bepaalde omstandigheden toch kan en op dat ogenblik zullen de regels en afspraken nog weinig uithalen! Het zal in dat geval een dagelijkse strijd worden om het al of niet bestaan van een regeltje.
Het is belangrijk om altijd te reageren wanneer een jongere storend gedrag stelt. Ongetwijfeld is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, de ene dag is de andere niet en soms worden we het allemaal wel een beetje moe. Jongeren kunnen immers hevig blijven protesteren. Wanneer je toegeeft aan hun protest of afleiding, krijg je even een ‘bedrieglijke’ rust. Op deze manier leren jongeren dat ze gewoon lang genoeg moeten aandringen of zich hevig genoeg moeten verzetten om te ontsnappen aan de afspraken. Laat je hiertoe niet verleiden want de volgende keer steken deze jongeren nog een tandje bij.