Eerste leerjaar B

Algemene info

Je zit in een kleine klasgroep van maximum 12 leerlingen. Je krijgt les van verschillende vakleerkrachten. Van één leerkracht krijg je de meeste uren les, dit is je titularis.
Je titularis kent je goed, zal je goed begeleiden, opvolgen en bijsturen.
Tijdens de onthaaldagen zal je uitgebreid kennis maken met de school, de leerkrachten, de klasgenoten, de vakken en de schoolomgeving, zodat je je snel thuis voelt op je nieuwe school.

In de 1B-klas is er veel aandacht voor leren leren en wordt er heel wat gedifferentieerd: je zal extra inoefenen wat moeilijk is of uitbreidingsoefeningen maken als je de leerstof al snel begreep.

Je leert een goede dosis zelfvertrouwen opbouwen.

/wptabcontent]

Toelatingsvoorwaarden

Eerste leerjaar B

  • Je behaalde geen getuigschrift basisonderwijs
  • nadat je als regelmatige leerling het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs gevolgd hebt
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon lager of secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en het akkoord van de betrokken personen, die het advies van het CLB hebben ontvangen, hebt gekregen

Lesurentabel

Nieuwe lessentabel 1B
Project algemene vakken (PAV) 12
Nederlands  
Wiskunde  
MAVO  
Moderne vreemde talen  
Frans 2
Engels 1
Wetenschappelijke en wiskundige vakken  
Wiskunde 2
Natuur en ruimte 3
Techniek 4
Levensbeschouwing  
Godsdienst 2
Artistieke vorming  
Beeld 1
Muziek 1
Lichamelijke opvoeding 2
(Digi-, Sport-, Crea-)LAB 2
Totaal:
32

Uitleg bij de vakken

Project Algemene Vakken (PAV)

In het vak PAV worden basisvaardigheden voor Nederlands en wiskunde levensecht en thematisch ingeoefend. Je leert over jezelf en over de samenleving waarin je leeft. Maatschappelijke en sociale vorming, geschiedenis en zelfs economie komen in PAV aan bod. Je volgt binnen deze lessen de actualiteit.

Samen met je leerkracht ontdek je hoe jij best leert en hoe je jouw talenten en interesses kan inzetten.

Moderne Vreemde Talen

In de lessen Frans en Engels bouwen we verder op jouw voorkennis. We werken samen aan een goede basis om tot spreekdurf en taalplezier te komen.

Wetenschappelijke en wiskundige vakken

De rekenvaardigheden die je bij PAV hebt gebruikt, ga je in wiskunde extra inoefenen of verder uitdiepen.

Je bestudeert de levende en niet-levende natuur en de aarde in het vak natuur en ruimte. Dit doe je door waar te nemen met je zintuigen, te meten met instrumenten, te onderzoeken via kleine testjes en te werken met grafieken.

Bij techniek werk je heel praktisch, want je leert al doende denken. In kleine projecten leer je ontwerpen, ontwikkelen en evalueren.

Artistieke vorming

In de lessen beeld en muziek leer je waarnemen, begrijpen en creëren. Van een potloodoefening tot je eigen schilderij. Van een enkele muzieknoot op een blad papier tot een toonmoment van je zelf geschreven muziekstuk.

LAB

LAB staat voor laboratorium. Je proeft in het door jou gekozen LAB van extra uitdaging op vlak van sport, creatieve processen of digitale uitdagingen.

Je leert nieuwe sporten kennen, tactisch sterk spelen. Je blinkt individueel en als teamspeler uit. Je vindt een goede gezondheid belangrijk.

Je staat open om nieuwe artistieke vormen uit te proberen. Je verdiept je in een creatieve techniek en laat de kunstenaar in jou los.

Je wil de digitale wereld verder ontdekken. Met basiscomputervaardigheden kom je al heel ver maar er is meer!

Toekomst?

Als je geslaagd bent, kan je overgaan naar 2B. Als je instroomde zonder getuigschrift basisonderwijs, haal je dit nu.