EFeCT congres 2014


download
Op 21 maart 2014 is Don Bosco Groenveld te gast op het Europees congres EFeCT.

EFeCT staat voor ‘the European Federation of Conflict Management and Treatment in Education and Care’.

EFeCT werd opgericht in 2008 en bestaat uit leden uit 8 landen, met name België, Nederland, Duitsland, Portugal, Roemenië, Hongarije, Schotland, Noorwegen.

Don Bosco Groenveld implementeerde in 2008 de verbale interventiemethodiek ‘Life Space Crises Intervention’ in haar schoolwerking. De implementatie van deze methodiek heeft tot doel om jongeren te begeleiden, die in stresssituaties, grensoverschrijdend gedrag stellen.  Dankzij de implementatie van deze methodiek en het verfijnen van de interne begeleiding krijgen onze leerlingen, ook op moeilijke momenten in hun leven, de zorg die ze nodig hebben. Op deze wijze leren jonge mensen beter omgaan met hindernissen, stellen ze minder grensoverschrijdend gedrag en is de kans om te kunnen blijven deelnemen aan kwaliteitsvol onderwijs sterk toegenomen. Don Bosco Groenveld zal op 21 maart de interne werking van de school voorstellen op het EFeCT-congres te Gent.

EFeCT richt zich tot mensen die de stem van kinderen en jongeren in kwetsbare posities willen horen. Met deze federatie gaat men op zoek naar gepaste vormen van steun om een antwoord te kunnen bieden op de vragen en noden van deze kinderen en jongeren.

De doelgroep waar EFeCT voor werkt zijn kinderen en jongeren die minder kansen krijgen dan leeftijdsgenoten omdat ze te maken hebben met situaties of obstakels zoals beperkte sociale vaardigheden, storend of risicovol gedrag, moeilijke gezinssituaties, economische onzekerheid, taalproblemen, problemen op gebied van de geestelijke gezondheid, het opgroeien in een risicovolle ecologie (probleemwijken, beperkte faciliteiten.) enzovoort

Op 20 en 21 maart 2014 richt EFeCT dit tweedaags congres in om met jongeren en hulpverleners te zoeken hoe we kwetsbare kinderen en jongeren in onze samenleving kunnen helpen. Storend gedrag beschouwen we niet als iets om ‘weg te werken’ maar zien we als een vraag naar een steunende relatie.

Onze opvoedingsstijl

EFeCT congres 2014

Open training in LSCI