Haalbare doelen

hand

Probleemgedrag verdwijnt vrijwel nooit plotseling.

Wie uit is op een snel en volmaakt resultaat haalt zich gewoon nutteloze ergernis op de hals. Sommige gedragspatronen hebben zich jarenlang en heel hardnekkig gevormd. Moeilijk gedrag verander je dus niet even in een oogwenk.

Opvoeden is een proces en dat vereist tijd tot groei.

Het is belangrijk voor jezelf en de jongeren om het gewenste gedrag op te delen in enkele kleine, haalbare stappen. Soms maken we van een conflict een echte strijd: “de jongere moet en zal zich hier en nu meteen naar onze wensen plooien”. Jongeren reageren daar meestal heel defensief op. Ze zijn meer bezig met zich staande te houden en met het niet lijden van gezichtsverlies, dan wel met de aanleiding van het conflict zelf. Formuleer dus tussenstappen.

 Gun jongeren de ruimte om te groeien en bemoedig hen bij elke tussenstap.

Moeilijk gedrag is vaak complex. Verwacht dan ook niet dat het meteen helemaal en voor altijd verdwijnt. Vandaar dat het nuttig is om haalbare doelen voorop te stellen en voorzichtig te zijn met beloningen, dreigementen en straffen. Te hoge verwachtingen, dreigementen en ultimatums maken het extra moeilijk voor jezelf om vol te houden. Hou een haalbaar doel voor ogen en blijf daaraan vast houden.

Te vaak ligt onze focus op het eindresultaat en verliezen we oog voor de weg die een jongere moet bewandelen om dit resultaat te bereiken.

Maak dus haalbare afspraken.