Heropstart van de school

Beste leerling en ouder

Vorige week werd door de veiligheidsraad beslist dat ten vroegste op 18/05/2020 lessen voor enkele leerjaren terug zouden kunnen opgestart worden.

Daarvoor zijn er strenge afstands – en hygiënerichtlijnen opgesteld. 

We wachten op dit moment nog op verdere concrete richtlijnen. We hebben uiteraard al een eerste simulatie gedaan.

Op 15/05 plannen we een halve proefdag voor de 7de jaars. Vanaf 18/05 zullen er beperkte lessen doorgaan voor leerlingen van het 6de en 7de jaar. 

Over de planning en het verloop van deze schooldagen ontvangen jullie binnenkort meer informatie.

We zullen dit blijven combineren met de opvang van leerlingen die op school komen werken, taken komen printen, materiaal komen ophalen. Daarvoor blijven de bestaande afspraken gelden (contacteer de school om je bezoek aan te kondigen).

Voor leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de jaar blijven we afstandsleren organiseren.

Pas na een evaluatie van de eerste fase van de opstart kunnen we overwegen om meer klassen toe te laten.

Van zodra we over meer informatie beschikken, wordt deze met jullie gedeeld.

Hou het gezond!

Directie en leerkrachten