Herstelgesprek

he

Conflicten zijn inherent aan het samenleven.

Conflicten vermijden is bijgevolg geen optie; wel lijkt het ons uitermate belangrijk om uit conflicten te leren en te groeien. De fase van ‘het weer goed maken’ is voor alle partijen zeer belangrijk.

Bij ernstige conflicten gebeurt het dat een jongere of volwassene ‘schade’ heeft opgelopen, zich gekwetst voelt. In zo’n geval is het belangrijk om, liefst samen met de jongere, na te gaan hoe deze schade best hersteld kan worden. Ook bij minder ernstige conflicten is het goed om samen te zoeken hoe een relatie opnieuw hersteld kan worden. ‘Dader’ en ‘slachtoffer’ krijgen de kans om uit te zoeken hoe het terug oké wordt tussen hen, hoe opnieuw vertrouwen kan opgebouwd worden.

Het is belangrijk om alle betrokkenen duidelijk te laten weten dat een conflict kan afgesloten worden, dat de relatie hersteld kan worden.
Laat aan jongeren na een conflict ook echt weten dat de ‘relatie’ niet beschadigd is, dat je bereid bent om nieuwe kansen te geven. Het is dan ook zinloos om naderhand nog vaak terug te komen op een conflict. ‘Ze hebben iets verkeerd gedaan, maar ze hebben het ook weer goed gemaakt’. Daarmee moet dat hoofdstuk afgesloten zijn.