Inschrijven

Algemeen

Er zijn verschillende procedures om in te schrijven.

Onder het tabblad ‘eerste jaar’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in

  • 1B in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 1A en 1B in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘hogere jaren’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in de hogere jaren:

  • 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 2A, 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘openschooldag’ vind je informatie over onze infoavond en  openschooldag.

  

Eerste jaar

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld Plus (reguliere school)

Inschrijven voor het huidig schooljaar 2020 – 2021

Wie wil inschrijven in het huidig schooljaar neemt contact op met de school. Dit kan t.e.m. vrijdag 18 december via het algemeen nummer van de school of via mail info@dbg.ksleuven.be

In de kerstvakantie zijn we telefonisch bereikbaar op maandag 28 december 2020 van 9.00u tot 17.00u.

Indien er nog vrije plaatsen zijn in het jaar en richting naar keuze bezorgen we je een digitaal inschrijvingsdocument.

Vrije plaatsen in Don Bosco Groenveld: 8 vrije plaatsen

Vrije plaatsen in Don Bosco Groenveld plus: momenteel hebben we geen vrije plaatsen in 1A en 1B.

Inschrijven voor volgend schooljaar 2021 – 2022

Let op: er gelden andere inschrijvingsregels voor onze beide scholen. Wil je inschrijven in de reguliere school? Lees hieronder verder. Wil je inschrijven in onze pluswerking? Scroll naar beneden voor de inschrijvingsinfo van DBG plus.

Inschrijven in 1B in Don Bosco Groenveld (reguliere school)

Van 29 maart  t.e.m. 26 april 2021 Digitaal aanmelden via www.aanmelden.school
4 mei 2021 Toewijzing van aangemelde leerlingen
6 mei 2021 Communicatie van toewijzing naar ouders
Van 10 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021 Inschrijven van leerlingen met ticket
10 mei 2021 Start ‘vrije inschrijvingen’ (voor leerlingen die niet werden aangemeld)

Inschrijven in 1A of 1B in Don Bosco Groenveld (buitengewoon onderwijs)

Belangrijk om weten:

Voor het buitengewoon onderwijs is een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB. Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel maar na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Indien het verslag bij de inschrijving nog niet klaar is, vraag je aan de betrokken CLB-medewerker een engagementsverklaring. Deze brief verklaart dat men werkt aan een verslag dat ten laatste op de eerste schooldag wordt ingediend.

Voor de eerstejaars werken we met een digitaal aanmeldingssysteem.. Volgende data en procedure werden vastgelegd:

Van 1 maart 2021 t.e.m. 12 maart 2021 Voorrang broers en zussen van leerlingen DBG plus + kinderen van personeel van DBG plus
In DBG plus geldt geen campusvoorrang
Van 1 april 2021 12u t.e.m. 23 april 2021 12.00 Aanmelden via www.OV4type9inleuven.be
30 april 2021 Toewijzing van aangemelde leerlingen aan scholen in bijzijn van gerechtsdeurwaarder
3 mei 2021 Communicatie van toewijzing naar ouders
10 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021 Inschrijven van leerlingen met ticket
10 mei 2021 Start ‘vrije inschrijvingen’ (voor leerlingen die niet werden aangemeld)

Hogere jaren

Inschrijven voor het huidige schooljaar 2020 – 2021

Wie wil inschrijven in het huidige schooljaar neemt contact op met de school. Dat kan t.e.m. vrijdag 18 december via het algemene nummer van de school of via mail info@dbg.ksleuven.be.

In de herfstvakantie zijn we telefonisch bereikbaar op maandag 28 december 2020 van 9.00u tot 17.00u.

Indien er nog vrije plaatsen zijn in het jaar en richting naar keuze bezorgen we je een digitaal inschrijvingsdocument.

Vrije plaatsen in Don Bosco Groenveld: momenteel zijn er nog in alle jaren vrije plaatsen.

Vrije plaatsen in Don Bosco Groenveld plus: momenteel hebben we enkel nog vrije plaatsen in 2A, 2B, 4VV, 6OH en 7OA.

Inschrijven voor volgend schooljaar 2021 – 2022

Inschrijven in de hogere jaren in Don Bosco Groenveld (reguliere school)

Voor de hogere jaren kan men digitaal inschrijven vanaf woensdag 28 april 2021 om 9.00u.

De link naar het digitaal formulier zal hier verschijnen.

Voor de paasvakantie zullen we het aantal vrije plaatsen hier bekend maken.

Na het verzenden van het inschrijvingsformulier zal u een bevestiging van inschrijving of een weigeringsdocument (waanneer de capaciteit bereikt is) ontvangen. Het inschrijvingsregister wordt chronologisch behandeld, op tijdsstempel van verzending van het formulier.

U wordt na inschrijving gecontacteerd door leerlingbegeleiding voor een intakegesprek. We zullen hierbij rekening houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Belangrijk om weten:

Voor het buitengewoon onderwijs is een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB. Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel maar na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Indien het verslag bij de inschrijving nog niet klaar is, vraag je aan de betrokken CLB-medewerker een engagementsverklaring. Deze brief verklaart dat men werkt aan een verslag dat ten laatste op de eerste schooldag wordt ingediend.

Voor de hogere jaren kan men digitaal inschrijven vanaf woensdag 28 april 2021 om 9.00u.

De link naar het digitaal formulier zal hier verschijnen.

Voor de paasvakantie zullen we het aantal vrije plaatsen hier bekend maken.

Na het verzenden van het inschrijvingsformulier zal u een bevestiging van inschrijving of een weigeringsdocument (waanneer de capaciteit bereikt is) ontvangen. Het inschrijvingsregister wordt chronologisch behandeld, op tijdsstempel van verzending van het formulier.

Wil u op voorhand kennismaken? Mail ons gerust dan bekijken we wat er mogelijk is. We zullen hierbij rekening houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

 Meer informatie

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij de directeur van de school, Helene Melle.

Contactgegevens

Helene Melle, helene.melle@dbg.ksleuven.be, 016 23 16 35

Openschooldag

Kennismaken met de school kan voorlopig enkel op afstand. We plannen een infoavond voor nieuwe eerstejaars op maandag 1 maart 2021 om 19.00u.

Op zaterdag 24 april 2021 plannen we onze openschooldag, van 14.00u tot 18.00u.

Afhankelijk van de geldende maatregelen kunnen deze infomomenten al dan niet fysiek doorgaan. Meer info volgt later.

In afwachting  willen we geïnteresseerde ouders en leerlingen informeren over de keuzemogelijkheden op onze school via enkele presentaties.

Overzicht van de beschikbare presentaties:

Don Bosco Groenveld Don Bosco Groenveld Plus
Algemene informatie DBG Algemene informatie DBG+
Eerste graad A-stroom
Eerste graad B-stroom
Tweede graad publiciteit en etalage
Tweede graad verzorging – voeding
Derde graad publiciteitsgrafiek – publiciteit en illustratie
Derde graad organisatiehulp – organisatie-assistentie
Derde graad verzorging – kinderzorg – thuis-en bejaardenzorg/zorgkundige

De presentaties zijn terug te vinden onder de tabbladen ‘studierichtingen’ en ‘OV4 type9’.

Uiteraard kan je telefonisch contact opnemen met de school als je informatie wenst. Dit kan tijdens het schooljaar elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en elke woensdag van 8.30 uur tot 12.05 uur. Het telefoonnummer van de school is 016 23 16 35.