Inschrijven

Algemeen

Er zijn verschillende procedures om in te schrijven.

Onder het tabblad ‘eerste jaar’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in

  • 1B in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 1A en 1B in Don Bosco Groenveld plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘hogere jaren’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in de hogere jaren:

  • 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 2A, 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘openschooldag’ vind je informatie over onze infoavond en  openschooldag.

  

Eerste jaar

Inschrijven voor het huidig schooljaar 2020 – 2021

Wie wil inschrijven in het huidig schooljaar neemt contact op met de school. Dit kan via het algemeen nummer van de school of via mail info@dbg.ksleuven.be

Indien er nog vrije plaatsen zijn in het jaar en richting naar keuze bezorgen we je een digitaal inschrijvingsdocument.

Inschrijven voor volgend schooljaar 2021 – 2022

Let op: er gelden andere inschrijvingsregels voor onze beide scholen. Wil je inschrijven in de reguliere school? Lees hieronder verder. Wil je inschrijven in onze pluswerking? Scroll naar beneden voor de inschrijvingsinfo van DBG plus.

Inschrijven in 1B in Don Bosco Groenveld  (regulier onderwijs)

Van 29 maart  t.e.m. 26 april 2021 Digitaal aanmelden via www.aanmelden.school
4 mei 2021 Toewijzing van aangemelde leerlingen
6 mei 2021 Communicatie van toewijzing naar ouders
Van 10 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021 Inschrijven van leerlingen met ticket
10 mei 2021 Start ‘vrije inschrijvingen’ (voor leerlingen die niet werden aangemeld)

Inschrijven in 1A of 1B in Don Bosco Groenveld plus (buitengewoon onderwijs)

Belangrijk om weten:

Voor het buitengewoon onderwijs is een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB. Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel maar na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Indien het verslag bij de inschrijving nog niet klaar is, vraag je aan de betrokken CLB-medewerker een engagementsverklaring. Deze brief verklaart dat men werkt aan een verslag dat ten laatste op de eerste schooldag wordt ingediend.

Voor de eerstejaars werken we met een digitaal aanmeldingssysteem.. Volgende data en procedure werden vastgelegd:

Van 1 maart 2021 t.e.m. 12 maart 2021 Voorrang broers en zussen van leerlingen DBG plus + kinderen van personeel van DBG plus
In DBG plus geldt geen campusvoorrang
Van 1 april 2021 12u t.e.m. 23 april 2021 12.00 Aanmelden via www.OV4type9inleuven.be
30 april 2021 Toewijzing van aangemelde leerlingen aan scholen in bijzijn van gerechtsdeurwaarder
3 mei 2021 Communicatie van toewijzing naar ouders
10 mei 2021 t.e.m. 4 juni 2021 Inschrijven van leerlingen met ticket
10 mei 2021 Start ‘vrije inschrijvingen’ (voor leerlingen die niet werden aangemeld)

Hogere jaren

Inschrijven voor het huidige schooljaar 2020 – 2021

Wie wil inschrijven in het huidige schooljaar neemt contact op met de school. Dat kan via het algemene nummer van de school of via mail info@dbg.ksleuven.be.

Indien er nog vrije plaatsen zijn in het jaar en richting naar keuze bezorgen we je een digitaal inschrijvingsdocument.

Inschrijven voor volgend schooljaar 2021 – 2022

Inschrijven in de hogere jaren in Don Bosco Groenveld (reguliere school)

Voor de hogere jaren kan men digitaal inschrijven vanaf woensdag 28 april 2021  via onderstaande link. Deze link zal op die dag gebruikt kunnen worden vanaf 09.00u.

DBG Administratieve inschrijvingen

Na het verzenden van het inschrijvingsformulier zal u een bevestiging van inschrijving of een weigeringsdocument (waanneer de capaciteit bereikt is) ontvangen. Het inschrijvingsregister wordt chronologisch behandeld, op tijdsstempel van verzending van het formulier.

U wordt na inschrijving gecontacteerd door leerlingbegeleiding voor een intakegesprek. We zullen hierbij rekening houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

Inschrijvingen in de hogere jaren Don Bosco Groenveld plus (buitengewoon onderwijs)

Belangrijk om weten:

Voor het buitengewoon onderwijs is een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding CLB. Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel maar na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Indien het verslag bij de inschrijving nog niet klaar is, vraag je aan de betrokken CLB-medewerker een engagementsverklaring. Deze brief verklaart dat men werkt aan een verslag dat ten laatste op de eerste schooldag wordt ingediend.

Voor de hogere jaren kan men digitaal inschrijven vanaf woensdag 28 april 2021 via onderstaande link. Deze link zal op die dag vanaf  9.00u gebruikt kunnen worden.

DBG Plus inschrijvingen

Vrije plaatsen:

  • 5 OH: 1
  • 6 OH: 1
  • 7 OA: 1

Na het verzenden van het inschrijvingsformulier zal u een bevestiging van inschrijving of een weigeringsdocument (waanneer de capaciteit bereikt is) ontvangen. Het inschrijvingsregister wordt chronologisch behandeld, op tijdsstempel van verzending van het formulier.

Wil u op voorhand kennismaken? Mail ons gerust dan bekijken we wat er mogelijk is. We zullen hierbij rekening houden met de dan geldende Coronamaatregelen.

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij de directeur van de school, Helene Melle. helene.melle@dbg.ksleuven.be, 016 23 16 35

Openschooldag

Op zaterdag 24 april 2021 plannen we onze openschooldag, van 14.00u tot 18.00u.

Alle informatie over deze Openschooldag via deze link

Uiteraard kan je telefonisch contact opnemen met de school als je informatie wenst. Dit kan tijdens het schooljaar elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en elke woensdag van 8.30 uur tot 12.05 uur. Het telefoonnummer van de school is 016 23 16 35.