Inschrijven

Algemeen

Er zijn verschillende procedures om in te schrijven.

Onder het tabblad ‘eerste jaar’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in

  • 1B in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 1A en 1B in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘hogere jaren’ vind je de inschrijvingsprocedure voor leerlingen die willen starten in de hogere jaren:

  • 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)
  • 2A, 2B, tweede en derde graad BSO in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Onder het tabblad ‘openschooldag’ vind je informatie over onze digitale openschooldag en infodag.

  

Eerste jaar

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)

Vanaf 8 juli tot en met 18 augustus sluit de school haar deuren. Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 kan terug via onderstaande inschrijvingslinks vanaf maandag 17 augustus.

Nieuwe leerlingen die nog info wensen over onze richtingen en onze werking kunnen op afspraak een bezoek brengen aan de school (21, 24 of 25 augustus). We kunnen slechts beperkt mensen ontvangen. Vraag een bezoek aan vanaf 17 augustus door te mailen naar info@dbg.ksleuven.be of neem vanaf 19 augustus telefonisch contact op met de school.

Inschrijven in 1B

De vrije inschrijvingen voor 1B starten op 13 mei om 9 uur via een digitaal contactformulier.  Hierbij geldt de chronologische volgorde van inschrijven.

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2020-2021:

In 1B zijn er op dit moment nog 5 vrije plaatsen in de reguliere school.

https://forms.gle/qM1iCtxkk5W8JRnL6

Vanaf 8 juni starten de vrije inschrijvingen via onderstaande link die dan zal opengezet worden

https://forms.gle/3yyvXQcXTgsZeCnj8

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Belangrijk om te weten

Voor het buitengewoon onderwijs is er een verslag vereist dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een verslag wordt niet zomaar uitgereikt. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en soms is bijkomend onderzoek nodig. Daarom neem je best tijdig contact op met het CLB.

Indien het verslag bij inschrijving nog niet klaar is, vraag je aan de betrokken clb-medewerker een engagementsverklaring. Deze brief verklaart dat men werkt aan een verslag dat ten laatste op de eerste schooldag wordt ingediend.

 Inschrijven in 1A en 1B

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2020-2021:

In de pluswerking zijn er geen vrije plaatsen meer in 1A en 2A. Voor 1B hebben we nog 2 plaatsen vrij.

Vanaf 8 juli tot en met 18 augustus sluit de school haar deuren. Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 kan terug via onderstaande inschrijvingslinks vanaf maandag 17 augustus.

Nieuwe leerlingen die nog info wensen over onze richtingen en onze werking kunnen op afspraak een bezoek brengen aan de school (21, 24 of 25 augustus). We kunnen slechts beperkt mensen ontvangen. Vraag een bezoek aan vanaf 17 augustus door te mailen naar info@dbg.ksleuven.be of neem vanaf 19 augustus telefonisch contact op met de school.

https://forms.gle/BeYadUPGm5kaZAL98

Meer informatie

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij de directeur van de school, Helene Melle.

Contactgegevens

Helene Melle, helene.melle@dbg.ksleuven.be, 016 23 16 35

Hogere jaren

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld (regulier onderwijs)

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2020-2021:

In alle reguliere klassen zijn momenteel nog voldoende vrije plaatsen. Enkel in 3PE kunnen we op dit moment nog maar 2 nieuwe leerlingen inschrijven.

Vanaf 8 juli tot en met 18 augustus sluit de school haar deuren. Inschrijven voor schooljaar 2020-2021 kan terug via onderstaande inschrijvingslinks vanaf maandag 17 augustus.

Nieuwe leerlingen die nog info wensen over onze richtingen en onze werking kunnen op afspraak een bezoek brengen aan de school (21, 24 of 25 augustus). We kunnen slechts beperkt mensen ontvangen. Vraag een bezoek aan vanaf 17 augustus door te mailen naar info@dbg.ksleuven.be of neem vanaf 19 augustus telefonisch contact op met de school.

https://forms.gle/1gozk3FexTkQmezy6

Inschrijvingen in Don Bosco Groenveld Plus (buitengewoon onderwijs)

Dit schooljaar zal het omwille van Corona niet meer mogelijk zijn om op school te komen inschrijven.

Inschrijven in de hogere jaren kan vanaf dinsdag 2 juni om 9.00u online via een digitaal inschrijvingsformulier.

De link naar dit formulier zal pas op dat moment op deze pagina beschikbaar zijn.

LINK NAAR INSCHRIJVINGSFORMULIER (beschikbaar vanaf 2 juni 2020 om 9.00u)       https://forms.gle/2tqKMBuF7H9we8rSA

De Leerlingen worden chronologisch ingeschreven en volgens chronologie op de wachtlijst geplaatst.

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2020 – 2021:

Vrije plaatsen 2020-2021
2A 0
2B 0
3VV 0
4VV 1
3PE 0
4PE 0
5OH 0
6OH 1
7OA 1
5PG 0
6PG 0
7PI 0

Bij de bepaling van de vrije plaatsen wordt er rekening gehouden met te verwachten studiekeuzes van onze huidige leerlingen. Zij ontvangen op 30 juni 2020 een attest. Nadien kunnen er alsnog extra plaatsen vrijkomen.

Benodigde gegevens voor het invullen van het digitale formulier:

  • Emailadres van de aanmelder
  • Persoonsgegevens jongere: naam, adres, rijksregisternummer

Toelichting bij inschrijvingsformulier_DBGplus_hogere_jaren_2020_2021.docx

 Meer informatie

Voor meer informatie en duiding over de aanpak binnen deze school kan je terecht bij de directeur van de school, Helene Melle.

Contactgegevens

Helene Melle, helene.melle@dbg.ksleuven.be, 016 23 16 35

Openschooldag

Naar aanleiding van de maatregelen die we als school moeten nemen in het kader van het coronavirus, werd de openschooldag van zaterdag 9 mei en de infodag van zaterdag 27 juni geannuleerd. Toch willen we geïnteresseerde ouders en leerlingen informeren over de keuzemogelijkheden op onze school via enkele presentaties.

Overzicht van de beschikbare presentaties:

Don Bosco Groenveld Don Bosco Groenveld Plus
Algemene informatie DBG Algemene informatie DBG+
Eerste graad A-stroom
Eerste graad B-stroom
Tweede graad publiciteit en etalage
Tweede graad verzorging – voeding
Derde graad publiciteitsgrafiek – publiciteit en illustratie
Derde graad organisatiehulp – organisatie-assistentie
Derde graad verzorging – kinderzorg – thuis-en bejaardenzorg/zorgkundige

De presentaties zijn terug te vinden onder de tabbladen ‘studierichtingen’ en ‘OV4 type9’.

Uiteraard kan je telefonisch contact opnemen met de school als je informatie wenst. Dit kan tijdens het schooljaar elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.35 uur en elke woensdag van 8.30 uur tot 12.05 uur. Het telefoonnummer van de school is 016 23 16 35.