Joodse kinderen in Groenveld

Don Bosco Groenveld werd op 6 december gehuldigd door het Leuvens Historisch Genootschap.

Filmvoorstelling van het project

Leerlingen van het vijfde jaar publiciteitsgrafiek, samen met hun leerkrachten Helene en Sarah, zijn vorig schooljaar in de geschiedenis van de school gedoken. Tijdens hun speurtocht hebben zij hun oog laten vallen op het uitzonderlijk engagement van de zusters,  die tijdens de wereldoorlog in het weeshuis 70 joodse kinderen opvingen. Dankzij dit moedig initiatief van de zusters wisten 70 Joodse kinderen aan de terreur van de Holocaust te ontsnappen.

Het resultaat van het opzoekwerk werd gebundeld in een lijvig dossier dat verschenen is in het Jaarboek van het Leuvens Historisch Genootschap.

Dit jaarboek is verschenen bij ACCO     ISBN nummer: 9789078378051

Oorkonde Joodse Kinderen

Jaarboek Joodse kinderen