Kerstvakantie

 

Op vrijdag 20 december werd het eerste trimester op een feestelijke wijze afgesloten in Don Bosco Groenveld.

Dankzij de inzet van de leden van de pastorale animatiegroep en vele collega’s werd dit een heerlijk en zinvol moment. Elke leerling kreeg ruim de kans om samen met de klastitularis de behaalde resultaten te bespreken en afspraken te maken voor het volgend trimester. Daarna volgde een klassikale bezinning en werd tijd vrij gemaakt om samen te vieren. Het geheel werd opgevrolijkt met zang en hapjes. In de slottoespraak van de directeur werd dan ook terecht verwezen naar de aangename sfeer in de school en uitdrukkelijk bedankt om de inzet van leerlingen en leerkrachten. We kijken uit naar 2014 en hopen dat ook dit jaar schitterend zal worden!

Link naar het fotoalbum