Leerlingenbegeleiding op YouTube

In de loop van de maand mei werden de leerlingen bevraagd over het ondersteuningsaanbod in onze school. Het resultaat van deze bevraging hebben leerlingen en leerlingenbegeleiders gebundeld in een kortfilmpje.