Leerlingensecretariaat

Dhr. Hendrik De Winter, leerlingensecretariaat

  • administratieve leerlingendossiers
  • registratie afwezige leerlingen
  • contact met ouders naar aanleiding van afwezigheden