LSCI opleiding voor personeelsleden DBOC

download (1)

 LSCI-training voor de Don Bosco-groep

Tijdens dit schooljaar wordt een tweede kans geboden aan personeelsleden van Don Bosco om een vijfdaagse training te volgen in LSCI.

Life Space Crises Intervention is een verbale interventiemethodiek die ons leert omgaan met kinderen en jongeren in conflict en crisis. Door middel van een gesprek met het kind of de jongere tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut. Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst  en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

Voor wie:

Deze training is gericht op, leerkrachten, opvoeders, hulpverleners, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen  en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Data: 4, 7, 10, 12 en 17 februari 2014

Trainers:

Wim Hanssens en Elke Bundervoet: Senior trainers LSCI.

De trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Training: Afhankelijk van de grootte van de groep zullen extra trainers, begeleiders aansluiten.

Tijdens de training komt de theorie aan bod, worden de verschillende interventies toegelicht, geïllustreerd met video en geoefend. De laatste dag is er een theoretische en praktische test voor het behalen van het LSCI- certificaat.

Locatie: Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee

Kostprijs: € 300, hierin zijn de kosten voor de training (inclusief boek en map), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Inschrijving: Het aantal deelnemers is beperkt. Gelieve voor de inschrijving het DBOC te contacteren. Tel.:  016/ 29 00 48

download