LSCI & het concept ‘een conflictpositieve school’

IMG_1325

In onze school leven we en leren we elke dag samen met zo’n vierhonderd mensen: leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel.. Om dit alles te realiseren werken we ook nauw samen met  ouders en externe partners van de school.

Dit levendig gebeuren wordt gekenmerkt door allerhande dynamieken, door vele interacties. Een samenspel waarbij wederzijdse verwachtingen elkaar kruisen, op elkaar inspelen en soms met elkaar in botsing komen.

In onze school hebben we uiteraard in de eerste plaats oog voor het kwaliteitsvol onderwijs, maar blijven we niet blind voor de vele opvoedingskansen die dit samenleven met zich meebrengt.

Om dit te realiseren zetten we in op preventie, interventie en nazorg.

We werken preventief door, tijdens het lesgebeuren, gebruik te maken van activerende didactische werkvormen en het aanbieden van boeiende lesinhouden. Tevens zetten we in op de realisatie van een leefklimaat dat een antwoord formuleert op de vier universele waarden van elke mens, verbondenheid, onafhankelijkheid, altruïsme en zelfontplooiing. Deze universele waarden worden gevat in ‘The Circle of Courage’ en in het opvoedingsproject van Don Bosco.

Cirkel van Veerkracht

In de tweede plaats benaderen we conflictsituaties op een deskundige en methodische wijze. We begeleiden onze jongeren, doorheen eventuele conflicten, door gebruik te maken van de methodische en verbale interventiemethodiek Life Space Crises Intervention

Conflicten trachten we dan ook niet krampachtig te onderdrukken, maar grijpen we aan als leerkansen.

Bovendien hanteren alle leerkrachten een duidelijk stappenplan en kunnen onze leerlingen tijdens een conflict begeleid worden en/of tot rust komen in een afzonderlijke ruimte met leerlingenbegeleiders.

Leerlingen die dit wensen, of door omstandigheden regelmatig in moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op een coach. Dit is een leerkracht die tevens LSCI-gecertificeerd is.

Don Bosco Groenveld begeleidt jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook in de moeilijke momenten in hun levensloop kunnen deze leerlingen rekenen op begrip, steun en een professionele aanpak. Het leerkrachtenteam streeft naar een respectvolle begeleiding van de leerlingen, ook in conflictsituaties. De school hanteert de verbale interventiemethodiek, Life Space Crises Intervention, van zodra leerlingen grensoverschrijdend gedrag stellen. Deze interventiemethodiek helpt het team om te gaan met kinderen en jongeren, zeker ook in conflict en crisis. Door middel van een gesprek met het kind of de jongere, tijdens het crisismoment of direct erna, wordt de crisis als leermoment benut.

Zowel de gevoelens als het gedrag van het kind of de jongere worden binnen de ervaren context bespreekbaar gemaakt met volgende doelen: gedragsverandering, een groter zelfvertrouwen, minder angst  en meer begrip en inzicht in eigen gevoelens en in eigen en andermans gedrag.

Ruim 70% van de personeelsleden van deze school volgden de opleiding in deze methodiek en zijn dan ook gecertificeerd. Zij passen deze toe tijdens de begeleiding en de coaching van de leerlingen.

Programma LSCIDe school beschikt tevens over drie LSCI Senior trainers en organiseert trainingen in deze methodiek.  Deze trainingen zijn gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, …. kortom: voor iedereen die werkt met kinderen  en jongeren. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

LSCI

————————————————————————

Open LSCI training te Leuven (online omwille van Corona)

Doel:

Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een methodische, verbale interventiemethodiek om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend en grensoverschrijdend gedrag. De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om gedrag te veranderen, zelfvertrouwen te vergoten, angst te verminderen en begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens die van anderen te verhogen.

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Deze training is gericht op hulpverleners, leerkrachten, opvoeders, gezinsbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, ouders …. Kortom: voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren die storend gedrag stellen en in conflict komen met de mensen uit hun omgeving. Er zijn geen vereisten wat betreft diploma of vaardigheden om deel te nemen.

Trainers:

Sanne Sondervorst, Natalie Francq en Wim Hanssens, Senior trainers LSCI. De trainers werden opgeleid aan het LSCI-Institute, Washington, USA.

Kostprijs:

De kostprijs voor deze vijfdaagse training bedraagt €390. Hierin zijn de kosten voor de vijfdaagse training (inclusief handboek, werkmap en certificaat), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.

Data:

26 en 30 april en 6, 19 en 17 mei 2021

Inschrijvingen: doca-lsci@dbg.ksleuven.be

0032 498 08 18 05

wim.hanssens@dbg.ksleuven.be

__________________________________________________________________________

LSCI-training op vraag:

Teams die wensen een LSCI-training aan te vragen, kunnen zich wenden tot wim.hanssens@dbg.ksleuven.be of natalie.francq@dbg.ksleuven.be
De trainingsperiode kan in overleg bepaald worden. Een training duurt vijf dagen en dit van 9.00-17.00 u,
Trainingen kosten € 300 per persoon (€ 140 voor het boek en studiemateriaal en € 160 voor de training zelf).
Locatie, catering, lokalen.., dit alles wordt in overleg met het team bepaald.

———————————————————————–

Pedagogische studiedagen op maat: Link naar DOCA

Schakelen van een sanctioneringsbeleid naar een zorgbeleid; een haalbare uitdaging.

Independence

———————————————————————-

School zonder Sancties – KLASSE 2020

Wonderwijs

LSCI in Leuven – conferentie

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties

Nummer 1 (januari-februari)

Een ondersteunende omgeving

Er is een dorp nodig om een kind op te voeden

Opvoedingsproject lkr 2

Visietekst_Preventiebeleid_Don_Bosco_Groenveld

Kijken en luisteren met je hart

Omgaan met tegenagressie

We zijn onze ervaringen

Cirkel van veerkracht

22 RA – Heverlee Groenveld en groenveld plus

De EFECT-site De link naar de ‘Europese Federatie voor Conflictmanagement en Behandeling in Onderwijs en Zorg’ Een site met een overzicht van de jaarlijkse congressen, met teksten en presentaties van de sprekers.