Organogram

 Wie is wie

Functie Mandataris
Inrichtende Macht Don Bosco Onderwijscentrum VZW – voorzitter Didier Finet
Directeur Don Bosco Groenveld Kathleen De Goignies
Directeur Don Bosco Groenveld plus  Helene Melle
Adjunct directeur – TAC Wim Hanssens
Leerlingenbegeleiding 1°; 2°; 3° en 4° jaar Martine Lavers
Leerlingenbegeleiding 5° tot en met 7° jaar Natalie Francq
Leerlingenbegeleiding Mari Nietvelt
ICT-coördinator Erik Sturm
GOK-beleid Nele Van Coillie
Zorgbeleid  – Redelijke aanpassingen en leerproblemen Hanne Vanden Bempt
Organisatie en planning Kim Crabbe
Taalbeleid Sarah Jooken
Paramedici Sonja Nijs – Barbara Roose – Karlien Engelen
Kernondersteuners Maren- Kaat – Sanne – Neal – Hilde
CLB Marleen Decoster
Stagecoördinatie OH-OA Ria Celen
Stagecoördinatie PG -PI Reinhilde Zimmermann
Stagecoördinatie VZ Lieve Jans
Pastorale animatiegroep Annemie  – Mari – Shari – Fanny – Nancy
Preventieadviseur Marc Baus
Personeelsadministratie Helga Cuypers
Boekhouding Cindy Loos
Leerlingenadministratie Anne Meeus
Onthaal en administratie Véronique Van Nobelen en Ines Theys
Oudleerlingen Anne Meeus

Organogram 2016 2

Organogram