Organogram

 Wie is wie

Functie Mandataris
Inrichtende Macht Don Bosco Onderwijscentrum VZW – voorzitter Didier Finet
Directeur Don Bosco Groenveld Kathleen De Goignies
Directeur Don Bosco Groenveld plus  Helene Melle
Adjunct directeur – TAC Wim Hanssens
Leerlingenbegeleiding 1°; 2°; 3° en 4° jaar Martine Lavers
Leerlingenbegeleiding 5° tot en met 7° jaar Natalie Francq
Leerlingenbegeleiding Mari Nietvelt
ICT-coördinator Erik Sturm en Luc Maris
GOK-beleid Nele Van Coillie
Zorgbeleid  – Redelijke aanpassingen en leerproblemen Hanne Vanden Bempt
Organisatie en planning Kim Crabbe
Taalbeleid Sarah Jooken
Paramedici Sonja  – Barbara  – Karlien  – Dorien
Kernondersteuners Maren- Kaat – Sanne – Neal – Hilde
CLB Marleen Decoster
Stagecoördinatie OH-OA Ria Celen
Stagecoördinatie PG -PI Reinhilde Zimmermann
Stagecoördinatie VZ Lieve Jans
Pastorale animatiegroep Marlies – Kim – Sara – Annemie – Daphne – Nele – Nadja
Preventieadviseur Marc Baus
Personeelsadministratie Helga Cuypers
Boekhouding Cindy Loos
Leerlingenadministratie Hendrik De Winter
Onthaal en administratie Véronique Van Nobelen Kristel Hemelaers en Ines Theys

Organogram 2016 2

Organogram