Ontmoetingsdagen in Don Bosco Groenveld

Op vrijdag 26 september werden de schoolbanken ingeruild voor natuur en spel.

De sfeer in een Don Boscoschool is zoals men soms durft te noemen ‘anders’.

De invulling van dit woordje ‘anders’ is voor leerlingen en leerkrachten telkens verschillend, maar toch merken we een duidelijke rode draad:

  • we voelen ons verbonden met elkaar
  • er is respect voor ieders eigenheid
  • je treft altijd wel een luisterend oor
  • er is plaats voor het leren, maar ook ruimte om met elkaar te leven
  • ..

Die vrijdag genoten alle leerlingen en personeelsleden van een fijn samenzijn met één doel voor ogen: ‘in het komend schooljaar zullen we er opnieuw zijn voor elkaar!’

Fotoalbum