Onze troeven

 Leerrijke school

 • actieve en gevarieerde onderwijsvormen
 • zelfstandig leren, begeleid leren en leren in groep
 • gelijke onderwijskansen voor elk kind
 • intensief stagetraject

Hartelijke school

 • gemakkelijk aanspreekbare, bereikbare leerkrachten
 • betrokken op de leefwereld van de jongeren
 • opvoeding in dialoog

hartelijk

Kansrijke school

 • samen met leerlingen en ouders wordt gezocht naar de beste ondersteuning voor leerlingen met bijzondere noden
 • individuele leerlingenbegeleiding
 • nauwe samenwerking met het CLB
 • permanente evaluatie en kans tot bijsturing

Levensechte school

 • motiverende leef- en leeromgeving in de groei naar zelfstandigheid en het opnemen van verantwoordelijkheid
 • de schoolcultuur stimuleert het gevoel van verbondenheid en de zoektocht naar zingeving
 • thema- en projectwerking rond relatievorming, milieu, dieren, beroemd zijn, zingeving, …
 • culturele uitstappen