Leerlingenbegeleiding

ste

DON BOSCO GROENVELD heet een ZORGSCHOOL te zijn.

Film over onze leerlingenbegeleiding     

We wensen jullie graag in dit onderdeel van onze site  zicht de geven op de lading die zich onder de vlag, ‘een zorgschool’ bevindt. We verduidelijken onze visie op opvoeding en bieden enkele tips aan waardoor de opvoedingsrelatie tussen kind en ouder, jongere en leerkracht verstevigd kan worden. Laat je dan glijden doorheen de verschillende rubrieken.