Organisatie-assistentie

 

Algemene info

In het specialisatiejaar organisatie-assistentie verwerf je ondersteunende kennis en vaardigheden op het gebied van de klein- en groothuishouding in voedingsdiensten, logistieke diensten van zorginstellingen en technische diensten.

Je leert je dienstverlenende activiteiten kwaliteitsvol organiseren en zelfstandig uitvoeren.

Je werkt in de context van service medewerker in dienstverband in diverse organisaties en voorzieningen.

Je wordt voorbereid op het werken als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Je opleiding is compleet door de combinatie van theorie- en praktijklessen op school enerzijds en je stages en buitenlandse hotelstage anderzijds.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het zevende specialisatiejaar Organisatie Assistentie

 • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een studierichting uit een zelfde studiegebied: 
  • Organisatiehulp BSO
  • Verzorging BSO
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO 
  • Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 
  • Sociale en technische wetenschappen TSO
  • Groepskoken
  • Gezinshulp BSO
 • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een ander studiegebied en je een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.
 • als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit de Onthaalklas na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
 • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen

Je moet bovendien in het bezit zijn van een medisch attest van lichamelijke geschiktheid om met voedingswaren of –stoffen in aanraking te komen. Deze geschiktheidsverklaring kan alleen door een arts opgesteld worden.

Lesurentabel

lesurentabel voor het zevende jaar organisatie-assistentie

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Project algemene vakken

4 u

Frans

2 u

Engels

2 u

Specifiek gedeelte

 

Logistieke Dienst

3 u

Zorg in de keuken

3 u

Communicatie in de Zorg

3 u

Seminarie

1 u

Stages

12 u

Totaal aantal lesuren

34 u 

Uitleg bij de vakken

In het zevende jaar kiezen we ervoor om samen met jou het lesgebeuren uit te bouwen.

Zorg in de keuken

Je hebt belangstelling om maaltijden en snacks te bereiden, presenteren en serveren. Dit kan in functie van een gezin, een zorginstelling, een bedrijf, klein-horeca,… Bij maaltijdbereidingen en -distributie is voedselveiligheid en -hygiëne zeer belangrijk. De leerlingen leren de HACCP- regels strikt toepassen. De focus ligt hier op het uitvoeren van complexere opdrachten en op het groeien in verantwoordelijkheid. We verdiepen op vaardigheden en de kennis die je verworven hebt in 5OH en 6OH.

Logistieke Dienst

In het vak Logistieke Dienst verdiepen we ons in enkele belangrijke beroepshoudingen. We nemen het uitgebreide takenpakket van een logistieker onder de loep. Door middel van casussen en praktische oefeningen doe je heel wat ervaringen op die je kunt meenemen en toepassen op stage.

Seminarie

Tijdens de stage komen leerlingen in contact met het werkveld. In het vak seminarie delen zij hun opgedane ervaringen met hun klasgenoten. Wat ging goed? Wat kan beter? Wat ga je in het vervolg anders aanpakken? Reflecteren over stage is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Communicatie in de Zorg

Leerlingen oefenden in het 5-de en 6-de jaar al uitvoerig hun communicatieve vaardigheden. Zij zullen in het 7-de jaar OA deze vaardigheden nog verder uitbreiden en verdiepen zodat ze in topconditie zijn! Hoe ga ik om met personen in kwetsbare situaties en hun sociaal netwerk? Via rollenspelen oefenen de leerlingen hun communicatieve vaardigheden en hun houding in de klas. In het vak Communicatie in de Zorg leggen we de nadruk op patiëntgericht communiceren.

De blokstage

De blokstage bestaat enerzijds uit een opgelegd gedeelte in het ziekenhuis en anderzijds uit een keuzestage. Voor dit deel kan je in overleg met het stageteam zelf bepalen waar je stage gaat lopen. Je maakt een keuze op basis van je voorkeur voor werkgelegenheid, als voorbereiding op verdere studies of om bijkomende nieuwe ervaringen op te doen. In de stageperiodes van telkens 3 weken en tijdens de buitenlandse hotelstage evalueer je samen met je stagebegeleidster je vorderingen.

Toekomst?

Je kan aan het werk als service medewerker of als logistiek assistent in zorginstellingen.
In het volwassenonderwijs vind je tal van mogelijkheden om je verder te vervolmaken. Je kan ook doorstromen naar voortgezette opleidingen.