Preventief systeem

bemiddel

Waarom problemen voorkomen?

Uit het oplossen van problemen kunnen we leren, maar dit vraagt energie. Indien jongeren hun schoolloopbaan als aangenaam en leerrijk ervaren, is de kans groot dat ze later ook positief zullen staan ten opzichte van de maatschappij en haar instellingen, waaraan ze actief kunnen deelnemen. Het verkleint de kans dat ze zich zullen afkeren van de samenleving en dat ze zich meer problemen op de hals halen dan nodig.
Wanneer jongeren grenzen overschrijden dan is het voor ouders of leerkrachten niet evident om positief te blijven. Jongeren voelen dit aan en dit leidt zelden tot bijsturing van hun gedrag. We dienen te bouwen aan een kwaliteitsvolle relatie zo niet dreigen we te belanden in een conflictcyclus.

Hoe proberen we problemen te voorkomen?
Onze school kiest voor het opvoedingsproject van Don Bosco.
We streven ernaar om leerlingen

  • vrijheid te leren hanteren
  • verantwoordelijkheid te leren nemen
  • verbondenheid te leren beleven
  • de zinvragen van het leven onder ogen te blijven zien

Om hiertoe te komen hanteren we een communicatieve stijl. Dit wil zeggen dat we waarden proberen bij te brengen door dialoog en voordoen. Leren via dialoog en voordoen vraagt tijd, het gaat om een proces.
Opdat dialoog en voordoen een effect zouden hebben, is nabijheid en betrokkenheid noodzakelijk.

Dit wordt gecreëerd door

  • aanwezig te zijn bij de jongeren
  • een positief klimaat te scheppen
  • structuur te bieden