Proclamatie 2013

IMG_8531

Op dinsdagavond 25 juni werden tijdens een feestelijke zitting de diploma’s uitgereikt aan de leerlingen van het zevende jaar. Na een intensieve schoolloopbaan werd, terecht, ruim de tijd genomen om terug te blikken op de afgelopen jaren in Don Bosco Groenveld.
Na de verwelkoming en duiding door de directeur van de school werden alle leerlingen individueel in de bloemen gezet door hun klastitularissen. Op hun beurt spraken enkele vertegenwoordigers van de leerlingen hun dankbaarheid uit om de steun die ze mochten ervaren van medeleerlingen, ouders, vrienden en leerkrachten. De feestelijke zitting werd opgeluisterd door een gastorkest, onder leiding van leerkracht Helene en  samengesteld uit vrienden van de school en enkele zeer enthousiaste leerlingen.
Het effect van deze ontroerende cocktail liet dan ook niet lang op zich wachten; hier en daar werd een zakdoekje bovengehaald.
Het geheel werd afgerond met een staande ovatie voor deze fiere, kersverse ‘oud-leerlingen’ en uiteraard met de nodige bubbels.

http://www.dbgroenveld.be/50-2/?album=2013ProclamatieZevendeJaarDBG