Publiciteit en etalage

p&b

Algemene info

Derde en vierde jaar Publiciteit en etalage

Heb je je al afgevraagd hoe een affiche, brochure, sticker, boek… opgemaakt wordt? Bekijk je wel eens een etalage? Worden de artikelen in een etalage zomaar ergens gezet? Of zit daar een structuur in? Heb je zin voor schoonheid, ben je enthousiast en heb je doorzettingsvermogen?

Dan is publiciteit en etalage misschien iets voor jou.
Er is veel afwisseling, je krijgt zowel algemene vorming als praktijkvakken.

Toelatingsvoorwaarden

Derde jaar BSO

  • als je als regelmatige leerling het tweede leerjaar van het secundair onderwijs met vrucht hebt beëindigd
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereikt hebt, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen

Het vierde jaar BSO

  • als je als regelmatige leerling het derde jaar van het secundair onderwijs met vrucht hebt beëindigd
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen
  • als je instroomt in Publiciteit en etalage vanuit een ander studiegebied moet je een aantal vaardigheden inoefenen
  • Zowel in het derde als vierde jaar Verzorging-Voeding moet je in het bezit zijn van een medisch attest van lichamelijke geschiktheid om met voedingswaren of -stoffen in aanraking te komen. Deze geschiktheidsverklaring kan alleen door een arts opgesteld worden en blijft voor je ganse schoolloopbaan geldig.
  • als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of Onthaalklas na een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad

Lesurentabel voor 3 en 4 P&E

De lesurentabel voor het derde en vierde jaar
Godsdienst 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u
Project algemene vakken 6 u
Frans 1u
Richtingsvakken
Beeldcreatie 4 u
Publiciteitsvormgeving 6 u
Etaleren en presenteren 4 u
Toegepast computergebruik 5 u
Kunstinitiatie 2 u
Totaal aantal uren 32 u

Uitleg bij de vakken

Project algemene vakken (PAV)

In het vak PAV worden basisvaardigheden voor Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis levensecht en thematisch ingeoefend. Je volgt binnen deze lessen de actualiteit. Daarnaast komen ook milieu en verkeersopvoeding aan bod.

Beeldcreatie
Door bewust te kijken en te ontleden, ontdek je verhoudingen, vormen, richtingen, diepte en volume. Je leert via verschillende technieken hoe je dit correct kan weergeven in een tekening.

Etaleren en presenteren
Je maakt objecten met verschillende materialen. Je leert je werk presenteren en etaleren.

Toegepast computergebruik
Je leert verschillende computerprogramma’s (zoals MS Word, Powerpoint, InDesign,..) gebruiken, scannen en printen.

Publiciteitsvormgeving
Via compositie en lay-out zal je creaties maken die beantwoorden aan de vraag van de opdrachtgever. Je leert conceptueel en beeldend toegepast denken. De basis voor grafische vormgeving wordt gelegd.

Kunstinitiatie
Je wordt ondergedompeld in de kunst en het kunstgebeuren: van schilderkunst en beeldhouwkunst tot theater en muziek. Het gaat zowel over hedendaagse als klassieke kunst.

Toekomst

De meest logische opleiding na Publiciteit en Etalage is “Publiciteitsgrafiek” of “Etalage en Standendecoratie”.

Je kan natuurlijk ook nog steeds overschakelen naar “Verzorging” of “Organisatiehulp”.

Na de derde graad “Publiciteitsgrafiek” kan je nog een specialisatiejaar “Publiciteit en Illustratie” of  “Decor en standenbouw” volgen.