Publiciteit en Illustratie

illustrator

Algemene info

In de derde graad deed je een goede basiskennis op in compositie, kleur, typografie, waarnemingstekenen, grafische, plastische en publicitaire technieken en actuele grafische programma’s.
De opleiding uit de derde graad wordt in dit specialisatiejaar verder uitgebreid en concreter toegepast. In dit zevende jaar spits je je nog meer toe op het ontwerpen van publicitaire opdrachten.
Tevens wordt dieper ingegaan op het conceptueel denken. Je specialiseert je in digitale toepassingen en illustratie. Vragen zoals: binnen welke campagne past dit ontwerp? Wie is de doelgroep? Wat kan gerealiseerd worden voor welk budget? … krijgen hier een antwoord. Dit specialisatiejaar besteedt eveneens de nodige aandacht aan de algemene ontwikkeling in de theoretische vakken (PAV) en de taalvakken (Nederlands, Frans en Engels). Dankzij deze onderdelen verwerf je een bredere kennis én levensvisie die je ten volle kan benutten in je verdere carrière.
Tijdens dit zevende jaar blijven we ook bijzondere aandacht besteden aan attitudes. We denken hierbij aan het kritisch benaderen van eigen werk, openheid voor overleg tijdens briefing en/of voorstelling van ontwerp en het duidelijk leren verwoorden van de persoonlijke visie, maar ook de bereidheid tot aanpassing aan de wensen van de klant.

Toelatingsvoorwaarden

Zevende specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie

 • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een studierichting uit hetzelfde studiegebied:
 • vanuit één van de volgende richtingen:
  • Toegepaste beeldende kunst KSO
  • Artistieke opleiding KSO
  • 7de jaar Decor- en standenbouw BSO
  • 4de graad Plastische kunsten BSO
 • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een studierichting uit een ander studiegebied en je een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.

Lesurentabel

lessentabel zevende jaar publiciteit en illustratie

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Project algemene vakken

4 u

Nederlands

1 u

Frans

2 u

Engels

2 u

Specifiek gedeelte

Computeratelier

8 u

Illustratie

2 u

Studie van de publiciteit

2 u

Participatie aan de arbeid

1 u

Stages

8 u

Totaal aantal uren

34 u

Uitleg bij de vakken

In ‘Analytische studie van de publiciteit’

verdiep je je in de wereld van de reclame en de marketing. Je krijgt meer inzicht in de grafische communicatie.

In ‘Computeratelier’

leer je vlot werken met enkele computerprogramma’s: Illustrator, Photoshop en Indesign. Je leert zelfstandig opdrachten uitwerken tot een realistisch eindproduct.

In ‘Illustratie’

leer je de verschillende soorten illustraties kennen, ontwerpen en uitwerken, zowel manueel als met de computer.

In ‘Studie van de publiciteit’

verdiep je je theoretische vakkennis over soorten papier, formaten, lay-out en pagina-indeling, … zodat je zelfstandig een goede keuze kan maken in functie van de uit te voeren opdracht.

De verschillende beroepsgerichte vakken zullen vaak aan elkaar gelinkt worden: wat je doet in het ene vak, werk je verder uit in een ander vak.

Stages

In het zevende jaar krijgen de stages een belangrijke plaats. Dankzij de stageblokken kom je in contact met de werkelijkheid van het bedrijfsleven. de samenwerking tussen onze opleiding en de bedrijfswereld wordt geoptimaliseerd door deze praktijkstages, de bedrijfsbezoeken en de gelijklopende opdrachten tussen bedrijf en school.

Toekomst

Na het 7de jaar Publiciteit en illustratie kom je terecht in bedrijven die direct of indirect te maken hebben met reclamevormgeving: beletteringsbedrijven, uitgeverijen, drukkerijen, verpakkingsnijverheid, print- en copycentra, ontwerp- en reclamebureaus, …

In het volwassenenonderwijs vind je nog tal van mogelijkheden om je verder te vervolmaken.