Publiciteitsgrafiek

publiciteitsgrafiek

Algemene info

Bij de overstap naar het vijfde jaar van het secundair onderwijs maak je een belangrijke keuze voor je beroepsleven.

Gaat je voorkeur uit naar een creatieve richting dan is Publiciteitsgrafiek de juiste richting voor jou. Het op de computer ontwerpen of uitwerken van affiches, logo’s, verpakkingen of illustraties zijn slechts enkele van de uitdagingen in deze richting. Je ontwikkelt vaardigheden en attitudes die je nodig hebt in de wereld van de reclame en de publiciteit. Je verwerft theoretische achtergronden over de reclamevormgeving. Naast de basisvorming, die voor alle richtingen in de derde graad BSO dezelfde is, start een concrete beroepsopleiding.

De derde graad Publiciteitsgrafiek bouwt verder op Publiciteit en etalage. De basisvaardigheden die in de tweede graad tijdens de verschillende vakken werden aangeleerd, worden in de derde graad verder uitgebreid en toegepast op de computer

Toelatingsvoorwaarden

 Vijfde jaar Publiciteitsgrafiek

  • als je als regelmatige leerling het vierde jaar met vrucht beëindigd hebt
  • als je het getuigschrift van de tweede graad behaald hebt via de examencommissie of een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs met gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen

Zesde jaar Publiciteitsgrafiek

  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar Publiciteitsgrafiek met vrucht hebt beëindigd
  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting binnen hetzelfde studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad
  • als je als regelmatige leerling het vijfde jaar van een studierichting van een ander studiegebied met vrucht hebt beëindigd, mits:
    • een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na advies van de delibererende klassenraad, deze beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • als je instroomt vanuit een andere studierichting moet je vaardigheden inoefenen.

Lesurentabel

De lesurentabel publiciteitsgrafiek
Godsdienst 2 u 2 u
Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u
Project algemene vakken 4 u 4 u
Frans 1 u 1 u
Engels 1 u 1 u
Richtingsvakken
Kunstinitiatie 2 u 2 u
Grafisch ontwerp 4 u 4 u
Beeldcreatie 5 u 4 u
Reproductietechnieken 4 u 3 u
Toegepast computergebruik 7 u 4 u
Studie van de publiciteit 2 u 2u
Stages 6 u
Totaal aantal uren 34 u 35 u

Uitleg bij de vakken

Een woordje uitleg bij enkele van je vakken

De basisvaardigheden die in de tweede graad tijdens de verschillende vakken werden aangeleerd, worden in de derde graad verder uitgebreid en toegepast op de computer.

Grafisch ontwerp

Je maakt kennis met het grafische productieproces van briefing tot afgewerkt product. Je leert heel wat over de computer, randapparatuur en programmatuur. Je verwerft inzicht in de principes van de vormgeving zodat je functionele ontwerpen kan maken.

Toegepast computergebruik:

Je leert omgaan met de verschillende computerprogramma’s in functie van het grafisch productieproces (Illustrator, Photoshop, Indesign).

Studie van de publiciteit

Om te komen tot een technisch realiseerbaar ontwerp is een theoretische vakkennis over soorten papier, formaten, lay-out en pagina-indeling, … onontbeerlijk.

Reproductietechnieken

Je krijgt een initiatie in het zeefdrukken en je wordt ingeleid in de analoge, maar vooral in de digitale fotografie.

Beeldcreatie

De vaardigheden die je in de tweede graad ontwikkeld hebt in het tekenen naar waarneming worden verder uitgediept.

 

In het zesde jaar kan je praktijkervaringen opdoen en leer je de attitudes van het werkveld tijdens de stageweken.

Toekomst?

De derde graad Publiciteitsgrafiek is een voorbereiding op tewerkstelling in bedrijven die direct of indirect te maken hebben met reclamevormgeving: beletteringsbedrijven, uitgeverijen, drukkerijen, verpakkingsnijverheid, print- en copycentra, ontwerp- en reclamebureaus, …

Verder studeren in een aansluitend 7de specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie is absoluut een aanrader om je vorming te vervolmaken en je praktijkervaring verder uit te breiden, zodat je tewerkstellingskansen vergroot worden.

Bovendien kan je het diploma secundair onderwijs behalen. In het volwassenenonderwijs is er nog vervolmaking mogelijk.