Reglement en leefregel

Dit schoolreglement heeft niet de bedoeling om het leven in de school tot in de details te reglementeren.

Het heeft tot doel het integreren van alle leerlingen vlot te laten verlopen en het schoolleven aangenamer te maken De relatie tussen een school en de ouders die hun kinderen aan die school toevertrouwen, vraagt natuurlijk om een efficiënte organisatie en duidelijke afspraken. Het is daarom dat dat wij in dit reglement meedelen wat wij als school te bieden hebben en wat wij van de leerlingen verwachten.

Dit reglement wil dus jullie, ouders en leerlingen informeren over de doelstellingen van de school, over de organisatie, over de verwachtingen die de school heeft ten opzichte van de leerlingen. Van de ouders verwacht de school hulp bij het nastreven van de doelstellingen van de school en bij de naleving van de noodzakelijke leefregels. De school zelf verbindt er zich toe de rechten van de leerlingen te eerbiedigen en hun belangen te behartigen door degelijk onderwijs te verschaffen in een passend leer- en leefklimaat.

 Dankzij deze drie links kan je de documenten downloaden en lezen: