Stappenplan & LSCI

In onze school werd een stappenplan uitgewerkt dat gebruikt wordt wanneer we geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag.

Hieronder de link naar het uitgewerkte stappenplan

stappenplan

Dit stappenplan is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om jongeren te ondersteunen in het dagelijks schoolleven.

Dankzij het consequent gebruik van dit stappenplan is de te volgen procedure duidelijk voor alle personeelsleden en leerlingen.

Dit stappenplan biedt duidelijkheid en veiligheid voor leerlingen en personeelsleden.

stappenplan

stappenplan 2016

De_coach___ondersteuning_van_jongeren_met_grensoverschrijdend_gedrag (1)

Hoe_toezicht_doen_in_de_toeza

Registratiefiche_grensoverschrijdend_gedrag leerling

Vragenlijst conflictpositieve organisatie met Likert schaal

Sinds mei 2009 begeleiden we onze leerlingen volgens de LSCI-methodiek.
Ruim 60% van de personeelsleden is opgeleid in LSCI en deze collega’s ondersteunen leerlingen op deze methodische wijze.

De LSCI staat voor ‘Life Space Crises Intervention’ en is gegroeid vanuit het werk van Redl en Wineman en is een gesprekstechniek om om te gaan met kinderen en jongeren die grensoverschrijdend gedrag stellen of tijdens een crisis.
De methodiek wordt toegepast op het moment van de crisis of zo snel mogelijk erna.

De reacties van de jongere in stresserende situaties worden gebruikt om:

  • gedrag te veranderen,
  • zelfvertrouwen te vergroten
  • angst te verminderen en
  • begrip en inzicht in het eigen gedrag, eigen gevoelens en die van anderen te verhogen.

Tijdens een crisissituatie gaan we met de leerling de gevoelens van de leerling trachten te verbinden met het gestelde gedrag.
Van zodra we het gevoel weten te verbinden met het gedrag, en als de leerling dit inzicht accepteert, dan zal hij/zij minder geneigd zijn om dit gevoel opnieuw te uiten in destructief gedrag.

In LSCI vertrekken we vanuit de conflictcyclus.
Dit wil zeggen: een gebeurtenis lokt stress uit bij een jongere, wat aanleiding geeft tot gevoelens en angst. Daarop volgt gedrag, vaak negatief gedrag wat op zijn beurt (negatieve) reacties van anderen uitlokt, die weer als een bron van stress kunnen worden ervaren. Als deze conflictcyclus verschillende keren na elkaar wordt doorlopen komt men in een crisis terecht.

LSCI levert een procedure om gericht met die emoties om te gaan en te vermijden dat de situatie ontwrichtend werkt of zelfdestructief gedrag veroorzaakt.

Wie meer informatie wenst kan deze link terecht: De conflictpositieve school