Storend gedrag

pest

Storend gedrag is uiteraard altijd een beetje een subjectief gegeven. Het is in elk geval gedrag dat als storend wordt ervaren.
Je merkt het wanneer mensen over je grenzen lopen, wanneer gedrag je hindert in je eigen plannen, je hindert in je gevoel van veiligheid …
Die grenzen liggen verschillend van persoon tot persoon, van moment tot moment…
We kunnen de volgende ‘definitie’ geven: storend gedrag is een brede waaier van gedragingen die in meerdere of mindere mate als onwenselijk, ongepast, lastig of zelfs schadelijk worden ervaren door de jongere zelf, de anderen of de omgeving.
We onderscheiden twee soorten ‘storend’ gedrag.

  1.  Gedrag van jongeren gekeerd tegen anderen, ‘naar buiten’ (externaliserend): agressief of ‘antisociaal’ gedrag, zoals vernielen, schelden, stelen, slaan, schoppen, driftbuien, weglopen, liegen, tegenspreken, pesten, aandacht opeisen, schreeuwen, bedreigen, …
  2. Gedrag van jongeren gekeerd tegen zichzelf, ‘naar binnen’ (internaliserend): stil zijn, zich in zichzelf terugtrekken, zichzelf pijn doen, veel huilen, negatief over zichzelf denken en spreken, …

Enkele voorbeelden van storend, grensoverschrijdend gedrag dat binnen onze school niet geduld wordt:

  • agressie: gewelddadig zijn tegen anderen, dit kan zowel onder de vorm van fysiek geweld (duwen, slaan, schoppen, krabben, spuwen..) als onder de vorm van verbaal geweld (scheldwoorden, vloeken, bedreigen, manipuleren, afpersen,..).
  • pesten: herhaaldelijk, langdurig en systematisch negatief gedrag van één of meerdere leerlingen met de bedoeling te kwetsen of schade te berokkenen.
  • gebrek aan zorg voor zichzelf (druggebruik, niet volgen van veiligheidsvoorschriften,..)
  • gebrek aan zorg voor andermans materiaal (vandalisme, schade aan infrastructuur,..)
  • gebrek aan zorg voor de ander (iemand in gevaar brengen, veiligheidsvoorschriften niet volgen,..)