Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

bejaardenzorg

Algemene info

Deze richting wordt alleen aangeboden in het regulier onderwijs.

In het specialisatiejaar “Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige” kan je je opleiding verdiepen doorheen studie en stage om uiteindelijk het niveau van beginnende verzorgende/zorgkundige te bereiken.

Je leert de wereld van de zorgvragers met hun fysieke en/of psychische problematiek nog beter kennen. Je leert dat voor hen wonen/leven, zorgen en omgaan een eigen aanpak vraagt. Je leert ‘zorg op maat’ bieden. Je verwerft meer inzicht in het eigene van de specifieke doelgroepen (kenmerken, behoeften, noden…) en in de organisatie van de welzijnszorg en gezondheidszorg.

Je doet de ondersteunende kennis op en traint vaardigheden die je nodig hebt om als zorgkundige in zorginstellingen en in de gezinszorg te kunnen werken: methodisch werken, met een zorgplan werken, kwaliteitszorg bieden, omgaan met mensen in verschillende complexe situaties, omgaan met diversiteit,…

Kortom: je leert als lid van een team of verpleegkundige equipe totaalzorg op maat bieden aan volwassenen en gezinnen in complexe situaties.

Je combineert de lessen op school met stages in woonzorgcentra en in de gezinszorg. Je kan kennismaken met ziekenhuisafdelingen (o.a. geriatrie) of voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten in een psychiatrisch verzorgingstehuis, lokale dienstencentra…enz.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan het zevende specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige aanvatten

  • nadat je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 3de graad in een studierichting uit een zelfde studiegebied: 
    • Verzorging BSO
    • Gezondheids- en welzijnswetenschappen TSO 
    • Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO
    • Sociale en technische wetenschappen TSO

Wie in de verzorgende sector wil tewerkgesteld worden , moet zich laten registreren bij het Ministerie van Volksgezondheid. Om als ‘zorgkundige’ geregistreerd te kunnen worden, moet je het getuigschrift van een tweede leerjaar van de 3de graad binnen het studiegebied Personenzorg en het studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige behaald hebben.

Lesurentabel

lessentabel voor het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Project algemene vakken

4 u

Frans

2 u

Engels

2 u

Specifiek gedeelte

Expressie

2 u

(Ped)agogisch handelen

4 u

Gezondheid en welzijn

4 u

Indirecte zorg

1 u

Geïntegreerd handelen

1 u

Stages

11 u

Totaal aantal uren

35 u

Uitleg bij de vakken

In Gezondheid en welzijn

bestudeer je de zorgvragers in meer complexe zorgsituaties. Je diept een aantal veel voorkomende lichamelijke aandoeningen uit. De EHBO- vaardigheden worden verder ingeoefend. Je maakt kennis met de kraamzorg als onderdeel van gezinszorg.

In (Ped)agogisch handelen

leer je de wereld van de oudere zorgvrager en gezinnen nog beter kennen. Je leert omgaan met hun psychische problemen en hoe je de zorgvrager met extra noden kan begeleiden.

In het vak Indirecte zorg

leer je zelfstandig instaan voor maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg in een thuissituatie, gezinssituatie of een zorginstelling. Bijzondere aandacht gaat naar het bereiden van maaltijden volgens de richtlijnen van een arts of diëtist, budgetplanning en gezinsadministratie waarmee je als leerling in de gezinszorg geconfronteerd wordt.

In Geïntegreerd handelen

wordt de link gelegd tussen les en stages. Je bereidt je stages voor tijdens projecten, met opdrachten en met casussen. Na de stages bespreek je jouw verworven vaardigheden en reflecteer je over je eigen handelen.

De blokstages

bestaan erin dat je regelmatig drie opeenvolgende weken naar een stageplaats gaat. In de praktijk leer je de nodige vaardigheden en attitudes. Het contact met de school blijft behouden via de stagebegeleider, die regelmatig met jou werkt en die met jou bespreekt wat je al kan en waarin je moet groeien. In onze school werken we met een sterke wisselwerking tussen les en stage. Wat je leert op school, zal je zien of toepassen op stage. Je stage-ervaringen vormen op hun beurt de basis voor heel wat lessen.

omgaan met meerderjarige leerlingen vraagt een eigen aanpak: vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en feedback gaan hand in hand.

Tijdens de stageperiodes en de alternatieve stage met Ziekenzorg verwachten we onder meer dat je zelf initiatief neemt. Nadien evalueer je je eigen kunnen in samenspraak met je stagebegeleider en je stagementor. Ook tijdens het lesgebeuren zal je eigen inbreng nodig zijn. Op het einde van het schooljaar heb je voldoende bagage om toekomst te kunnen maken in deze boeiende sector.

Toekomst

Je kan tewerkgesteld worden als zorgkundige in een ziekenhuis, in een woon- en zorgcentrum of in de gezinszorg.
Je kan doorstromen naar verpleegkunde HBO5, leefgroepenwerking Se-n-se, internaatswerking Se-n-se, Animatie in de ouderenzorg Se-n-se, Tandartsassistentie Se-n-se of naar het hoger onderwijs in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.