Verzorging – voeding

voeding verzorging

Algemene info

Verzorging – voeding is een richting voor leerlingen die graag met mensen omgaan.

Je zit in een kleine klasgroep van maximum 16 leerlingen.
Er is veel afwisseling, je krijgt zowel algemene vorming als praktijkvakken.

Toelatingsvoorwaarden

Het derde jaar BSO

  • als je als regelmatige leerling het tweede leerjaar van het secundair onderwijs met vrucht hebt beëindigd;
  • als je uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 15 jaar bereikt hebt, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad;
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.


Het vierde jaar BSO

  • als je als regelmatige leerling het derde jaar van het secundair onderwijs met vrucht hebt beëindigd;
  • als je als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad hebt gekregen.
  • als je instroomt in Publiciteit en etalega vanuit een ander studiegebied moet je een aantal vaardigheden inoefenen.

Zowel in het derde als vierde jaar Verzorging-Voeding moet je in het bezit zijn van een medisch attest van lichamelijke geschiktheid om met voedingswaren of -stoffen in aanraking te komen. Deze geschiktheidsverklaring kan alleen door een arts opgesteld worden en blijft voor je ganse schoolloopbaan geldig.

Lesurentabel

Lesurentabel voor het derde en vierde jaar verzorging-voeding

Godsdienst

2 u

Lichamelijke opvoeding

2 u

Project Algemene vakken

6 u

Frans

2 u

Muzisch-creatieve vorming

Plastische opvoeding

2 u

Muzikale opvoeding

1 u

Beroepsgerichte vakken

Sociale zorg

4 u

Gezondheid en welzijn

4 u

Linnen- en interieurzorg

3 u

Maaltijdzorg

5 u

Toegepaste informatica

1 u

Totaal aantal lesuren

32 u

Uitleg bij de vakken

Wat informatie over je vakken

Project algemene vakken (PAV)

In het vak PAV worden de basisvaardigheden voor Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis levensecht en thematisch ingeoefend. Je volgt binnen deze lessen de actualiteit. Daarnaast komen ook milieu en verkeersopvoeding aan bod.

Sociale zorg

Er bestaan heel wat communicatiemiddelen. Die leer je correct te gebruiken om vlot te communiceren. Het gaat niet alleen om communicatie met één persoon, maar ook om communicatie en samenwerking in groep. Je werkt mee aan een activiteit voor kinderen of gezonde volwassenen. Er is aandacht voor je eigen welbevinden en dat van de anderen.

Gezondheid en welzijn
Je leert hoe een gezond lichaam werkt en hoe je dit kan in stand houden. Je traint EHBO, zodat je kleine zorgen kan toedienen en gepast kan reageren in noodsituaties. Je maakt kennis met het gezondheids-en welzijnsbeleid, waar je zal aan meewerken.

Linnen- en interieurzorg
Door lokalen, keuken en leefruimten correct te reinigen en te onderhouden, werk je aan een gezonde levensstijl. Door het toepassen van de Sinnercirkel op onderhoud en reinigen, wordt je onderhoudsresultaat beter. Je ontdekt hoe je sfeer kan scheppen in leefruimten.

Maaltijdzorg
Maaltijdzorg is meer dan koken. Je start met het plannen en voorbereiden van de maaltijd. Vervolgens zal je de maaltijd bereiden en gebruiken. Tenslotte doe je de nazorg van de maaltijd.

Toekomst

 De meest logische opleiding na “Verzorging-Voeding” is “Verzorging” of “Organisatiehulp”.