Opvoedingsproject

Geloven in jongeren

De werking van Don Bosco Groenveld is geïnspireerd op het opvoedingsproject van Don Bosco.

Dit is onze leidraad, maar ook onze voortdurende uitdaging en toetssteen voor ons handelen

  • werken met het positieve in jongeren
  • blijven geloven in hun mogelijkheden
  • vooruitzien, samen bouwen aan hun toekomst
  • nieuwe kansen geven wanneer het misloopt
  • extra zorg dragen voor kwetsbare jongeren

Aan jongeren het zelfvertrouwen geven om uit te groeien tot fijne volwassenen: dat is de kracht van Don Bosco.

De missie

De visie

De Cirkel van Veerkracht